För dig som är mätkonsult

Om du som konsult vill utföra mätning för utstakning eller lägeskontroll i Haninge kommun, måste du ansöka om behörighet från kommunen. Du ansöker genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten till kommunen. Om du bedöms ha tillräckliga färdigheter kommer du att finnas med i kommunens lista över godkända konsulter. Denna lista lämnas ut till kunder som ska mäta för utstakning/lägeskontroll.

För att få behörighet krävs        

  • Examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
  • Praktisk erfarenhet i minst 2 år
  • Totalt minst 5 års sammanlagd utbildning och praktisk erfarenhet. Exempel: 2 års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet

I större mätkonsultföretag behöver inte varje enskild anställd ansöka om behörighet, utan endast den eller de som ansvarar för mätningens kvalitet.

Behörigheten är giltig i 5 år.

Vi tar ut en administrativ avgift på 865 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2019-02-11 § 5. 

 

Kontakt

Mättjänster
mbk@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 2

Telefontider:
Måndag 9-11 och 13-15
Torsdag 10-11 och 13-14

 

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 november 2020