Kartor och mättjänster

Mätningsingenjör markerar flygsignaler. Foto: Mattias Gustafsson

Här kan du beställa kartor om du ska söka bygglov, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens eller kartor för ansökan om enskilt avlopp eller värmepump. Du kan också beställa mättjänster som utstakning, lägeskontroll eller markering av dina tomtgränser. Behöver du underlag för projektering eller andra samlingskartor så kan vi även hjälpa dig med det.

Flygfotografering över Haninge våren 2020

Under våren kommer Stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra flygfotografering för kartframställning. Geodataenheten kommer att placera ut ett antal vita kvadrater 30*30 centimeter, målade på marken eller i form av en skiva fastspikad på en påle. De vita kvadraterna är riktmärken och kontrollpunkter i flygbilderna och en förutsättning för att få skalriktiga kartor.

Vid frågor skicka e-post till mbk@haninge.se

Mättjänster

I ditt bygglovsbeslut kan det stå att du behöver staka ut byggnadens läge eller göra en lägeskontroll. Här kan du läsa om vad det innebär och hur vi kan hjälpa dig med det. Vi kan också hjälpa dig med att markera en fastighetsgräns.

Utstakning och lägeskontroll ska alltid utföras av person med ”grundläggande mätningsteknisk färdighet”.

Kontakta oss för att få en lista över vilka konsulter som är godkända av Haninge kommun.

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 mars 2020