Kartor och mättjänster

Mätningsingenjör markerar flygsignaler. Foto: Mattias Gustafsson

Här kan du beställa kartor om du ska söka bygglov, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens eller kartor för ansökan om enskilt avlopp eller värmepump. Du kan också beställa mättjänster som utstakning, lägeskontroll eller markering av dina tomtgränser. Behöver du underlag för projektering eller andra samlingskartor så kan vi även hjälpa dig med det.

Mättjänster

I ditt bygglovsbeslut kan det stå att du behöver staka ut byggnadens läge eller göra en lägeskontroll. Här kan du läsa om vad det innebär och hur vi kan hjälpa dig med det. Vi kan också hjälpa dig med att markera en fastighetsgräns.

Utstakning och lägeskontroll ska alltid utföras av person med ”grundläggande mätningsteknisk färdighet”.

Kontakta oss för att få en lista över vilka konsulter som är godkända av Haninge kommun.

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 augusti 2020