Kartor, lantmäteri och mätning

Här kan du beställa kartor om du ska söka bygglov, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens eller kartor för ansökan om enskilt avlopp eller värmepump. Här hittar du också Lantmäterimyndigheten som är en självständig myndighet som ansvarar för förrättningar och andra lantmäteritjänster inom kommunen. Du kan också beställa mättjänster som utstakning, lägeskontroll eller markering av dina tomtgränser. Behöver du underlag för projektering eller andra samlingskartor så kan vi även hjälpa dig med det.

Mätningsingenjör markerar flygsignaler. Foto: Mattias Gustafsson

Mättjänster

I ditt bygglovsbeslut kan det stå att du behöver staka ut byggnadens läge eller göra en lägeskontroll. Här kan du läsa om vad det innebär och hur vi kan hjälpa dig med det. Vi kan också hjälpa dig med att markera en fastighetsgräns.

Utstakning och lägeskontroll ska alltid utföras av person med ”grundläggande mätningsteknisk färdighet”.

Kontakta oss för att få en lista över vilka konsulter som är godkända av Haninge kommun.

Kontakt

Kartbeställningar
kartor@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 1

Telefontider:
Måndag 9-11 och 13-15
Torsdag 10-11 och 13-14


Mättjänster
mbk@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 2

Telefontider:
Måndag: 9-11 och 13-15
Torsdag 10-11 och 13-14


Lantmäterimyndigheten
klm@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 3

Telefontider:
Måndagar kl 9–11 och 13–15
Torsdagar kl 10–11 och 13–14 

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 november 2020