Vendelsömalmsvägen–Lisebergsvägen

Foto: Idéskiss Pierre Dupont Arkitektkontor AB. De hus som byggs kommer enbart att ha sadeltak.

Vid Vendelsömalmsvägen–Lisebergsvägen planeras byggnation av temporära bostäder. Det kommer att uppföras 8 enplanshus med totalt 21 lägenheter. Bostäderna ska enligt plan stå klara i december 2020 och byggstart är i augusti 2020.

Bostäderna uppförs på mark som har tillfälligt bygglov för uppställning av modulbostäder under en begränsad tid om max 10+5 år. Enligt entreprenören kommer en byggteknik att användas som ger en snabb byggprocess med minimalt buller och liten åverkan på mark. Husen står på skruvar och marken kommer att återställas till ursprungligt skick då husen ska bort. Husen monteras med modulenheter.

Uppdraget har gått till företaget Flexon AB.

Översiktlig tidplan

Vecka 33–34: Markarbeten. Grävning för ledningar samt schaktning för parkeringsplats och gångar.
Vecka 36–39: Resning av hus 1–2
Vecka 39–40: Resning av hus 3–4
Vecka 41–42: Resning av hus 5–6
Vecka 43–45: Resning av hus 7–8
December 2020: Projekt klart

Målgrupp för lägenheterna

Ett antal lägenheter kommer att vara ungdomsbostäder och fördelas genom Haninge bostäders bostadskö. Övriga lägenheter kommer kommunen att hyra ut till personer som har kontakt med socialtjänsten.

Haninge kommun har behov av tillfälliga bostäder för personer som av olika skäl har svårt att få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020