Förskola och skola i Vega

Foto: Mostphotos

I den nya stadsdelen Vega kommer det att finnas åtta förskolor med 6-8 avdelningar på vardera förskola. Det kommer även att finnas tre grundskolor i Vega. Grundskolan som ligger centralt i Vega kommer att vara en F-9 skola med cirka 700 elever.

För- och grundskolorna kommer att vara utspridda i de olika områdena när allt är färdigbyggt. Byggnationen av för- och grundskolorna kommer att ske under olika perioder. 

Befintliga förskolor

Förskolan Gunnebo har startat sin verksamhet. Förskolan ligger på Timmervägen 58 och har sex avdelningar där gruppfördelningen är 1-3 år samt 3-5 år. Barnantalet är 17-22 barn per avdelning.

Läs mer om förskolan Gunnebo

Förskolan Spetsbergen är en Ur och skur-förskola. Förskolan spetsbergen ligger på adressen Spetsbergsvägen 1, i den västra delen av Vega.

Läs mer om förskolan Spetsbergen

Läs mer om förskolan Alprosen

Läs mer om förskolan Raoul Wallenberg 1

Läs mer om förskolan Raoul Wallenberg 2

Planerade grundskolor

Nakterhusskolan.jpg

I den nya stadsdelen Vega ligger den nybyggda Nakterhusskolan och projekteringen av Vega skola och aktivitetshus har påbörjats. Planerad produktionsstart för byggnaden är 2021 och den beräknas vara klar 2023. 

Vega skola och aktivitetshus

Aktivitetshuset med grundskola ska innehålla särskola, en fullstor idrottshall med läktare, bibliotek, fritidsgård, kommunal musikskola, tillagningskök, café och en träffpunkt för äldre. Vega skola kommer att ligga centralt i Vega och innehålla förskoleklass till och med årskurs 9 med cirka 700 elever.

Samtliga delar av aktivitetshuset ska utformas på ett sådant sätt att lokalerna kan användas av utbildningsförvaltningen, social- och äldreförvaltningen samt kultur– och fritidsförvaltningen. Dessutom ska lokalerna vara tillgängliga för föreningslivet.

Nakterhusskolan och Nakterhus förskola

Nakterhusskolan och Nakterhus förskola kommer vara klar till höstterminen 2020.

Nakterhus-förskola.jpg

Nakterhusskolan och Nakterhus förskola kommer ligga på Vega Allé 39 (i korsningen vid Nakterhusvägen) och produktion pågår för fullt. Skolan och förskolan kommer att innehålla tillagningskök, matsal, idrottshall, hemkunskap och slöjdsalar.

Till en början kommer skolan att ha en 3-parallellig förskoleklass samt årskurs 1 och 2. Skolan kommer därefter att utökas kommande läsår till en F-6-skola.

Förskolan kommer till en början öppna två avdelningar och kommer utöka succesivt.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 juli 2020