Förskola och skola i Vega

Foto: Mostphotos

I den nya stadsdelen Vega kommer det att finnas åtta förskolor med sex stycken avdelningar på vardera förskola. Det kommer även att finnas två grundskolor i Vega. Grundskolan som ligger centralt i Vega kommer att vara en F-9 skola med 725-900 barn.

För- och grundskolorna kommer att vara utspridda i de olika områdena när allt är färdigbyggt. Byggnationen av för- och grundskolorna kommer att ske under olika perioder. Bygget har redan startat och den sista förskolan är beräknad att stå färdig år 2021.

Befintliga förskolor

Förskolan Gunnebo har startat sin verksamhet. Förskolan ligger på Timmervägen 58 och har sex avdelningar där gruppfördelningen är 1-3 år samt 3-5 år. Barnantalet är 17-22 barn per avdelning.

Läs mer om förskolan Gunnebo

Förskolan Spetsbergen är en Ur och skur-förskola. Förskolan spetsbergen ligger på adressen Spetsbergsvägen 1, i den västra delen av Vega.

Läs mer om förskolan Spetsbergen

Planerade grundskolor

I den nya stadsdelen Vega kommer det att finnas två grundskolor. Grundskolan som ligger centralt i Vega kommer att vara en F-9 skola med 700 elever. Grundskolan beräknas vara färdig år 2021. Den andra grundskolan kommer att ligga i området för detaljplan 2 och kommer att vara en F-6 skola med 350 elever. Skolan beräknas vara färdig år 2019.


Karta över för- och grundskolor i Vega

Årtalen på kartan visar när förskolorna är beräknade att vara färdigbyggda. Det finns utrymme för en tillfällig förskola på gränsen till Hallsten denna kan komma att behöva användas under en 5-10 års period, ytan kan efter detta användas som park.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 mars 2019