Bostäder växer fram i Vega

Foto: Fredrik Hjerling

I Vega är ambitionen att bygga bostäder i balans med den ursprungliga naturen och upprätta livsmiljöer som kan passa alla. I den framväxande stadsdelen kommer det att finnas olika upplåtelse- och boendeformer.

Närmast pendeltågstationen blir det höga flerfamiljshus och i utkanten av stadsdelen består bebyggelsen främst av villor och radhus. Totalt planeras cirka 3 300 bostäder för ungefär 10 000 innevånare.

Stadsdelen består av fem detaljplaner. I dag bygger man i detaljplan 1 och 5. Först ut att bygga inom detaljplan 1 var Haninge bostäder 2012 som startade med 90 hyreslägenheter, dessa är inflyttade nu.

Se pågående och gällande detaljplaner för Vega

Aktörer i området:

  • NCC som bygger 49 småhus med äganderätt. Inflyttning sker under 2015
  • Kärnhem bygger 141 radhus/parhus som bostadsrätter, med inflyttning fram till 2017
  • MA Living uppför 40 radhus, inflyttning under 2015
  • Småa bygger 54 villor med inflyttning 2016–2017
  • K2A och RSS bygger 500 hyresrätter. 123 hus klara våren 2016
  • Stena fastigheter bygger drygt 1 000 bostäder. Första inflyttning 2016
  • Senectus/Mitsemhus bygger 13 radhus och ett gruppboende klara för inflyttning 2016
  • Senectus/Mitsemhus bygger 18 bostadsrättslägenheter klara för inflyttning 2016
  • Utöver detta byggs en Ur och Skur förskola som blir klar 2015
  • Svenska vårdfastigheter bygger bygger 10 lägenheter och ett gruppboende som blir klara för inflyttning under 2015

Se fler aktörer i området

Byggande under detaljplan 2

Inom detaljplan 2 är Stena fastigheter, L-E Lundberg/ Ikano fastigheter och Haninge kommun markägare. Haninge kommun kommer att gå ut med en markanvisningstävling under 2015.

Totalt är det planerat att bygga cirka 2 300 bostäder med inflyttning mellan 2016 och 2024. Byggnationen påbörjas österifrån med cirka 230 bostäder företrädesvis stadsradhus med inflyttning startar under 2017.

Den västra delen av området består av stadslika kvarter med högre bebyggelse. Inflyttning på denna del planeras mellan 2018 och 2024 med start med start något före pendeltågstationens färdigställande vid årsskiftet 2018/19. Upplåtelseformen kommer att vara blandad: bostadsrätter, hyresrätter och troligen olika typer av gruppboende.

Byggande under detaljplan 4

Inom detaljplan 4 är Togo Danielsson Byggnads AB och Haninge kommun markägare. Här planeras cirka 700 bostäder varav 600 i flerbostadshus och cirka 100 i stadsvillor, rad-, och parhus. Vid pendeltågsstationen kommer en F-9 skola/allaktivitetshus och förskola att byggas. Även en aktivitetspark planeras invid skolan.

Byggande under detaljplan 5

Inom detaljplan 5 har Senectus uppfört en förskola som tas i bruk sommaren 2015.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 april 2018