Ribby ängar

Hus vid Ribby ängar Foto: Karin Österdahl

Här byggs hyresrättslägenheter.

I Ribby ängar finns en detaljplan med sex bostadskvarter och en huvudgata. Fyra av kvarteren är färdigbyggda.

Byggfast uppför i samarbete med Riksbyggen 232 lägenheter fördelade på två kvarter (kvarter fyra och fem, se karta). 

Inom något år är Ribby allé en fin huvudgata med träd på båda sidor. Längs med gatan finns gång- och cykelväg som asfalteras allt eftersom arbetena på kvartersmarken blir klara. På längre sikt blir det övergångsställen på några platser. Ribby allé är byggd för att kunna tillåta framtida busstrafik.

För närvarande avvaktas vidare byggnation på etapp 6.

Se karta över utbyggnaden per kvarter

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 februari 2020