Örnens väg

Wallenstam och Mecon Bygg AB utför arbeten för kvarteren Parkstråket 1 och 2 inom planområdet för Örnens väg.

Inför utbyggnaden av detaljplanen för Örnens väg bygger kommunens entreprenör ut bland annat vatten och avlopp samt vägar. 

Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15, ska följas.

Detaljplanen för Örnens väg vann laga kraft 17 juli 2017. Detaljplanen möjliggör byggnation av 450-500 lägenheter samt skola och förskola.

Tillfällig gångväg

Bild över tillfällig gångväg Örnens väg

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 april 2020