Lillgården

Foto: Karin Österdahl

I Lillgården, mellan befintliga flerbostadshus och Stavsvägen, pågår utbyggnad av cirka 160 bostäder i form av radhus och flerbostadshus. Enligt detaljplanen får även en skola, ett äldreboende och en förskola byggas.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 februari 2020