Haningeterrassen

Illustration över Haningeterrassen Foto: Brunnberg & Forshed

Pulsen i Haninges centrala delar stiger. Arbetet med att skapa en attraktiv, levande och trivsam stadskärna pågår för fullt. Haningeterrassen som nu byggs, ska rymma en ny modern bussterminal, 600 lägenheter, vårdlokaler, biograf och plats för service och handel.

Tack för din förståelse och ditt överseende under tiden Haningeterrassen växer fram.

Se aktuellt foto över Haningeterrassen


För närvarande pågår byggnation av en ny bussterminal och tre bostadshus. Dessa är de första projekten för Haningeterrassen som kommer att bebyggas under en tioårsperiod.

Så byggs bussterminalen

Bussterminalens betongstomme beräknas vara klar hösten 2019. Därefter startar arbetet med inredning av terminalen. Målet är att skapa en trivsam bussterminal med god tillgänglighet för att underlätta resandet med kollektivtrafik. När man kommer upp från rulltrappan vid pendeltågstationen kommer man att kunna gå in i bussterminalen via den nya och öppna Poseidongången. Såväl Poseidongången som vänthallen utformas som en levande och positiv miljö med ett bra utbud av service och handel.

Bostadshusen

Mer information om bostadshusen hittar du via länken nedan, sökord Haningeterrassen  Riksbyggens hemsida

Tritons plats – en plats att stanna upp vid

Illustration utsiktsplatsen/Tritons plats

Illustration: ÅF

Mellan terminalbyggnaden och Najaden skymtas Rudan med dess omgivande vatten och skog. Här planerar vi för en utsiktsplats vid namn Tritons plats - en plats att stanna upp vid, njuta av solen och utsikten. Trappan kommer att erbjuda informella sitt- och hängplatser längs med trappan samt viloplan. Trappan möjliggör med sin utformning kulturverksamhet då den till exempel kan utgöra en amfiteater. Trappan byggs lämpligast när bostadshusen är färdiga, vilket innebär att den börjar byggas tidigast om fem år. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019