Haningeterrassen

Illustration över Haningeterrassen Foto: Brunnberg & Forshed

Pulsen i Haninges centrala delar stiger. Arbetet med att skapa en attraktiv, levande och trivsam stadskärna pågår för fullt. Haningeterrassen som nu byggs, ska rymma en ny modern bussterminal, 600 lägenheter, vårdlokaler, biograf och plats för service och handel.

Tack för din förståelse och ditt överseende under tiden Haningeterrassen växer fram.

Se aktuellt foto över Haningeterrassen


För närvarande pågår byggnation av en ny bussterminal och tre bostadshus. Dessa är de första projekten för Haningeterrassen som kommer att bebyggas under en tioårsperiod.

Så byggs bussterminalen

Bussterminalen beräknas vara klar 2019. Målet är att skapa en trivsam bussterminal med god tillgänglighet för att underlätta resandet med kollektivtrafik. När man kommer upp från rulltrappan vid pendeltågstationen kommer man att kunna gå in i bussterminalen via den nya och öppna Poseidongången. Såväl Poseidongången som vänthallen utformas som en levande och positiv miljö med ett bra utbud av service och handel.

Första mars stängdes parkeringsplatserna mellan Handenterminalen och kommunhuset eftersom de ligger inom området där bussterminalen ska byggas. Därutöver ska det byggas ett bostadshus ovanpå entrén till bussterminalen – ett komplicerat byggprojekt vilket gör att det i dagsläget är oklart när bussterminalen kan öppna.

Bostadshuset Blicken tornar upp sig

Höghuset Blicken växer uppåt mot sina 18 våningar och kommer att erbjuda en storslagen utsikt över såväl stadskärnan som närliggande grönområden. Byggnaden får en tydlig stadsmässig karaktär med en uppglasad bottenvåning gentemot de publika stråken. En mataffär kommer att finnas med ingång från Poseidons torg. Hösten 2018 beräknas Blicken stå klar.

Läs mer om bostadshuset Blicken på Riksbyggens sida

Tritons plats – en plats att stanna upp vid

Illustration utsiktsplatsen/Tritons plats

Illustration: ÅF

Mellan terminalbyggnaden och Najaden skymtas Rudan med dess omgivande vatten och skog. Här planerar vi för en utsiktsplats vid namn Tritons plats - en plats att stanna upp vid, njuta av solen och utsikten. Trappan kommer att erbjuda informella sitt- och hängplatser längs med trappan samt viloplan. Trappan möjliggör med sin utformning kulturverksamhet då den till exempel kan utgöra en amfiteater. Trappan byggs lämpligast när bostadshusen är färdiga, vilket innebär att den börjar byggas tidigast om fem år. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 augusti 2018