Haningeterrassen

Illustration över Haningeterrassen Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

I Haninge växer en ny stad fram. Här får södra Stockholm sitt nya nav. År 2050 har Handen, Brandbergen och Vega vuxit samman och de fysiska barriärerna ersatts med hus, gator och människor. Då bor 60 000 människor i ett tätt och sammanhållet stadslandskap. Det som nu är tomrum har förvandlats till levande stadskvarter. Det som i dag är utspridda bostadsområden kommer få ett gemensamt namn och en gemensam identitet – Haninge stad.

Just nu pågår byggnation av Haningeterrassen. Här skapas en attraktiv, levande och trivsam stadskärna. Haningeterrassen ska rymma en ny modern bussterminal, 600 lägenheter, vårdlokaler, biograf och plats för service och handel.

Gångtunneln mellan pendeltågsstationen och Poseidonstorg

Under vecka 6 till och med vecka 14 kommer gångtunneln mellan pendeltågsstationen och Poseidons att vara stängd. Det kommer att finnas hänvisningsskyltar till de två alternativa vägarna Eskilsvägen och Rudsjöterrassen.

BYGGPROCESS

För närvarande pågår byggnation av en ny bussterminal. Höghuset Blicken är klart sen tidigare. Söder om Blicken har Framsidan vuxit fram. Framsidan består av två huskroppar. Inflyttningen är påbörjad och sista trapphuset beräknas flytta in i mars, 2020.

Stationsgången
Stationsgången_800x450.jpg

Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor 

I början av 2020 inleds ett arbete med att skapa ”Stationsgången”. Det ska bli ett trevligare och öppnare gångstråk mellan pendeltågsentrén och Poseidons torg. Arbetet inleds med rivning av gångtunneln som idag leder tusentals gående per dag. Under rivningsarbetet måste tyvärr tunneln stängas. Detta för att inga gående ska skadas.  Gående kommer att hänvisas till Eskilsvägen och Rudsjöterrassen.

När rivningen av gångtunneln är klar ska en hel del anläggningsarbetet utföras. Träd och nya sittytor planeras längs med gången. En trappa ska byggas som leder upp till taket på bussterminalen. Där ske en lekpark byggas.

Totalt består Haningeterrassen av sju etapper bostadshus och en komplex byggnad i norr som är  möjlig att upplåtas till vårdlokaler och annan service. För mer

Se aktuellt foto över Haningeterrassen

Ny bussterminal

Bussterminalens betongstomme är klar. Inredning av bussterminalen beräknas vara klar under 2020 senare del. Målet är att skapa en trivsam bussterminal med god tillgänglighet för att underlätta resandet med kollektivtrafik. När besökare kommer upp från rulltrappan vid pendeltågstationen kommer det att finnas möjlighet att kunna gå in i bussterminalen via den nya och öppna Stationsgången. Stationsgången och vänthallen utformas som en levande och trevlig miljö med ett ”bra” utbud av service och handel.

Nya bostäder

På Haningeterrassen bygger Riksbyggen bostäder som passar alla. Här planeras för bostadsrätter och hyresrätter för unga och gamla, små och stora familjer.

Färdiga bostäder:

· Brf Blicken

· Brf Framsidan

Här är de kommande bostadsrättföreningarna:

· Brf Visionen

· Brf Spegeln

· Brf Perspektivet

· Brf Utgångspunkten

· Brf Vinkeln

Läs mer på riksbyggen.se

Tritons plats – en plats att stanna upp vid

Illustration utsiktsplatsen/Tritons plats

Illustration: ÅF

Mellan terminalbyggnaden och Najaden skymtas Rudan med dess omgivande vatten och skog. Här planerar vi för en utsiktsplats vid namn Tritons plats - en plats att stanna upp vid, njuta av solen och utsikten. Trappan kommer att erbjuda informella sitt- och hängplatser längs med trappan samt viloplan. Trappan möjliggör med sin utformning kulturverksamhet då den till exempel kan utgöra en amfiteater. Trappan byggs lämpligast när bostadshusen är färdiga, vilket innebär att den börjar byggas tidigast om fem år. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 januari 2020