Brandbergen centrum

Kommunens arbeten med gång- och cykelvägar kring Brandbergen centrum är klara för den här gången. Vissa mindre arbeten kommer att slutföras efter att centrumet och bostäderna är färdigbyggda.

Bakgrund
Kommunen har i samarbete med två olika exploatörer arbetat fram två detaljplaner för utbyggnad av handel och bostäder samt ett vårdboende i Brandbergen. Inför utbyggnaden av dessa två detaljplaner har kommunen bland annat byggt en ny gång- och cykelväg utmed Vendelsömalmsvägen samt på delar av Brandbergsleden. Vatten- och avloppsledningar har anlagts och gångtunneln under Brandbergsleden, den som leder till centrumet, har rivits.

Detaljplan Brandbergen centrum

Detaljplan Vårdboende i Brandbergen

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 juni 2019