Brandbergen centrum

Kommunens arbeten med gång- och cykelvägar kring Brandbergen centrum är klara för den här gången. Vissa mindre arbeten kommer att slutföras efter att centrumet och bostäderna är färdigbyggda.

Längs med Vendelsömalmsvägen pågår byggnation av cirka 70 hyreslägenheter. Dessa lägenheter byggs med ett modulsystem av Sveaviken Bostad. Inflyttning beräknas ske under våren 2020. Vill ni läsa mer finns information här:

Kvarteret Söderby

Bakgrund
Kommunen har i samarbete med två olika exploatörer arbetat fram två detaljplaner för utbyggnad av handel och bostäder samt ett vårdboende i Brandbergen. Inför utbyggnaden av dessa två detaljplaner har kommunen bland annat byggt en ny gång- och cykelväg utmed Vendelsömalmsvägen samt på delar av Brandbergsleden. Vatten- och avloppsledningar har anlagts och gångtunneln under Brandbergsleden, den som leder till centrumet, har rivits.

Detaljplan Brandbergen centrum

Detaljplan Vårdboende i Brandbergen

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 januari 2020