Brandbergen centrum

Vid Brandbergens centrum pågår byggarbeten. Parkering finns numera under centrum med infart från Jungfruns gata. 

Enligt detaljplanen ska ca 400 lägenheter byggas på gamla parkeringen mellan centrum och Norra Kronans gata. Byggherre är centrumägaren Savana och byggfirman Serneke är anlitad att uppföra bostäderna.

Parkeringsdäcket rivs för att ge plats för ett 18 våningshus och ett nytt bostadskvarter. 

Längs med Vendelsömalmsvägen pågår byggnation av cirka 70 hyreslägenheter. Dessa lägenheter byggs med ett modulsystem av Sveaviken Bostad. Inflyttning beräknas ske under våren 2020. Vill ni läsa mer finns information här:

Kvarteret Söderby

Bakgrund
Kommunen har i samarbete med två olika exploatörer arbetat fram två detaljplaner för utbyggnad av handel och bostäder samt ett vårdboende i Brandbergen. Inför utbyggnaden av dessa två detaljplaner har kommunen bland annat byggt en ny gång- och cykelväg utmed Vendelsömalmsvägen samt på delar av Brandbergsleden. Vatten- och avloppsledningar har anlagts och gångtunneln under Brandbergsleden, den som leder till centrumet, har rivits.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 mars 2020