Brandbergen centrum

Alternativ gångväg Fotograf: Lantmäteriet, Haninge kommun

Kommunen förbereder för bostäder med gång- och cykelvägar kring Brandbergen centrum. Schaktningsarbeten för vatten- och avlopp pågår och under vecka 47 kommer ett större vägarbete ske på Brandbergsleden vilket innebär att trafiken kommer att ledas om. Parkeringen vid Norra Kronans gata är fortsatt tillfälligt stäng.

Under utbyggnaden kommer det stundtals vara begränsad framkomlighet. I och med att tunneln numera är stängd kommer det under en period enbart finnas en trappa upp mot Brandbergens centrum. Så länge den nya anslutningen inte är färdigställd hänvisar vi de som inte kan använda trappan och ska till Brandbergen från Vendelsömalmshållet att använda tunneln under Vendelsömalmsvägen och korsa Brandbergsleden i höjd med Lejonets gata där övergångsställe finns.

Bakgrund
Kommunen har i samarbete med två olika exploatörer arbetat fram två detaljplaner för utbyggnad av handel och bostäder samt ett vårdboende i Brandbergen. Inför utbyggnaden av dessa två detaljplaner kommer kommer kommunen bland annat bygga en ny gång- och cykelväg utmed Vendelsömalmsvägen samt på delar av Brandbergsleden. Vatten- och avloppsledningar ska anläggas och gångtunneln under Brandbergsleden, den som leder till centrumet, har rivits.

Kommunens entreprenör Scandinavian Roadconstruction bygger de kommunala anläggningarna och de byggstartade i början på juni.  De har etablerat sig på delar av parkeringen i Brandbergen centrum. De har också ett upplag med kross och massor vid Kulfångsgatan.

Detaljplan Brandbergen centrum

Detaljplan Vårdboende i Brandbergen

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 november 2018