Skicka ansökan/kompletteringar

Har du tagit del av informationen under fliken Vad behöver ansökan/anmälan innehålla? Då är det dags att göra en bygglovsansökan eller anmälan.


Innan du skickar din ansökan

Kontrollera att bifogade handlingar är:

  • fackmannamässigt utförda
  • i PDF-format
  • rättvända (så att de går att läsa på skärmen)
  • uppdelade var handling för sig

Skicka in ny ansökan:

teambygglov@haninge.se

eller via e-tjänsten (kompletteringar går EJ att skicka via e-tjänsten)

Skicka in kompletteringar i pågående ärende:

skriv ditt ärendenummer i rubriken och maila kompletteringarna till

teambygglov@haninge.se

Skicka handlingar inför slutbesked:

teambygglov@haninge.se

Har du skickat in ditt ärende via e-tjänsten?

Då kan du följ status på ärendet via e-tjänsten

E-tjänst bygglov

Senast uppdaterad: 10 juni 2021