Skicka ansökan/anmälan

Har du tagit del av informationen under fliken Handlingar vid ansökan/anmälan? Då är det dags att göra en bygglovsansökan eller anmälan. Fyll i ansökan via vår e-tjänst eller via blankett.

Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda, i PDF-format, rättvända och uppdelade var för sig.

Blankett Ansökan om lov, strandskyddsdispens eller anmälan

Blankett Anmälan av kontrollansvarig

Blankett Slutanmälan (anmälan av färdigställande)

Ansökan om lov, strandskyddsdispens eller anmälan med vår e-tjänst

Följ ditt bygglovsärende med vår e-tjänst

 

Skicka in ansökan/anmälan eller lämna in kompletteringar

Skicka detta via e-post till:

teambygglov@haninge.se

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 november 2020