Skicka ansökan/anmälan

Har du tagit del av informationen under fliken Handlingar vid ansökan/anmälan? Då är det dags att göra en bygglovsansökan eller anmälan. Fyll i ansökan via vår e-tjänst eller via blankett.

Digitala handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, i PDF-format, rättvända och uppdelade var för sig.

Fysiska handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och i storlek A4- eller A3-format. Det räcker med en uppsättning handlingar.

Blankett Ansökan om lov, strandskyddsdispens eller anmälan

Blankett Anmälan av kontrollansvarig

Blankett Slutanmälan (anmälan av färdigställande)

Ansökan om lov, strandskyddsdispens eller anmälan med vår e-tjänst

Följ ditt bygglovsärende med vår e-tjänst

Skicka in ansökan/anmälan eller lämna in kompletteringar

Skicka detta via e-post till:

teambygglov@haninge.se

Eller skicka handlingar via brev till:

Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen, Bygglovsavdelningen
136 81 Haninge

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2020