Bygglovscenter

Bygglovscenter

Rudsjöterrassen 2, entréhallen
08-606 83 72 
bygglov@haninge.se

Telefontider

Tisdag-fredag 9-11

Besökstider

Onsdag 15-16

Besökstider förbokade möten med handläggare

Torsdag 16-18

Endast förbokade möten. För att ge en bättre service erbjuder vi möjligheten att tidsboka möten med bygglovshandläggare. Mejla eller ring bygglovscenter under telefontiden. 

Frågor i ett pågående ärende?

Om du redan har ett pågående bygglovsärende, är du välkommen att kontakta din handläggare under följande telefontider:
Tisdag-fredag 9-11

Bygglovscenter

Haninges bygglovscenter kan du kontakta för att snabbt få information och service i ärenden som rör bygglovsärenden.

De svarar bygglovsvägledande på allmänna frågor om bland annat nybyggnadskartor, bygglov, förhandsbesked, strandskydd, planbestämmelser och ansökningshandlingar.

Exempel på frågor som du kan få svar på:

  • Behöver jag bygglov?
  • Hur stor är min byggrätt?
  • Vilka regler gäller för en friggebod?
  • Vem äger en viss fastighet?
  • Hur ansöker jag om förhandsbesked?
  • Vilka handlingar krävs för en tillbyggnad?
  • Hur ansöker jag om bygg-, rivnings- eller marklov samt strandskyddsdispens?
  • Frågor, synpunkter och klagomål, dock inte för pågående ärenden

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 augusti 2019