Lägenhetsregistret

Du som äger ett flerbostadshus, småhus eller fritidshus där det finns nya eller ändrade bostäder ska lämna in uppgifter om detta till kommunen, som ajourhåller lägenhetsregistret.

Husfasad i Handen Foto: Anders Backlund

Uppgifter till lägenhetsregistret

Till lägenhetsregistret ska uppgifter om bostadslägenheter lämnas in vid:

  • nybyggnad
  • ändrad användning eller ombyggnad
  • rivning

Du lämnar in uppgifterna på en blankett till kommunen. Blanketten finns i två varianter. En för småhus och fritidshus, och en för flerbostadshus eller hus med specialbostäder.

Fyll i blanketten och skicka den senast en månad efter att bostaden är färdigbyggd till:

adress@haninge.se
eller:
Haninge kommun
Geodataenheten
136 81 Haninge


Fråga om lägenhetsnummer

  • Boende som inte känner till sina lägenhetsnummer ska kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering ska kontakta kommunen.

Senast uppdaterad: 2 februari 2021