Lägenhetsregistret

Du som äger ett flerbostadshus, småhus eller fritidshus där det finns nya eller ändrade bostäder ska lämna in uppgifter om detta till kommunen, som ajourhåller lägenhetsregistret.

Husfasad i Handen Foto: Anders Backlund

Uppgifter till lägenhetsregistret

På adresser där det finns flera bostäder ska varje bostad ges ett unikt lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret ska anges med fyra siffror, till exempel 1001. De två första siffrorna anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet. Finns det bara en lägenhet på adressen ska lägenheten inte ha något lägenhetsnummer.

Till lägenhetsregistret ska uppgifter om bostadslägenheter lämnas in vid:

  • nybyggnad
  • ändrad användning eller ombyggnad
  • rivning

För flerbostadshus ska det för varje lägenhet finnas uppgifter om lägenhetsnummer, antal rum, kökstyp, bostadsarea, lägenhetskategori och gemensamt kök.
För småhus är det endast uppgift om bostadsarea som ska lämnas in.

Du lämnar in uppgifterna på en blankett till kommunen. Blanketten finns i två varianter. En för småhus och fritidshus, och en för flerbostadshus eller hus med specialbostäder.

Fyll i blanketten och skicka den senast en månad efter att bostaden är färdigbyggd till:

adress@haninge.se
eller:
Haninge kommun
Geodataenheten
136 81 Haninge


Fråga om lägenhetsnummer

  • Boende som inte känner till sina lägenhetsnummer ska kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering ska kontakta kommunen.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2021