Kungörelser bygglov

Underrättelser om lovansökningar och lovbeslut i ärenden enligt plan- och bygglagen

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 november 2019