Kungörelser bygglov

Underrättelser om lovansökningar och lovbeslut i ärenden enligt plan- och bygglagen

Kontakt

Bygglovscenter
08-606 83 72
bygglov@haninge.se

Telefontider:
tisdag 09.00–11.00
onsdag-fredag 09.00–10.00

Mer information om bygglovscenter


Boka telefonmöte med handläggare:
torsdagar 16.00–18.00
Bokning sker via: bygglov@haninge.se eller 08-606 83 72

Frågor i ett pågående ärende?

Telefontider bygglovshandläggare: 
tisdag-fredag 09.00–11.00

Telefontider inspektör:
måndagar 09.00-10-00
tisdagar 13.00-14.00

Frågor om pågående detaljplaneprojekt och förhandsbesked
besvaras av planavdelningen: plan@haninge.se

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 december 2020