Vanliga åtgärder och riktlinjer inom bygga nytt, ändra eller riva

För de flesta byggnadsåtgärder kräver att du söker bygglov enligt plan- och bygglagen. När det gäller en- och tvåbostadshus finns vissa åtgärder som inte kräver bygglov. I tveksamma fall bör du söka bygglov.

Åtgärder som inte kräver bygglov avser alltid en- och tvåbostadshus och gäller därför inte för flerbostadshus. Som flerbostadshus räknas även bostadsrättsföreningar där husen är upplåtna som rad- eller kedjehus. Observera att även om en åtgärd, som enligt plan- och bygglagen inte kräver bygglov, men planeras att utföras inom strandskyddsområde kan åtgärden ändå kräva ett beslut i form av strandskyddsdispens.

Här är en lista på vanliga åtgärder och Haninge kommuns tolkning av dessa:

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 september 2019