Byggnadsåtgärder och riktlinjer

För de flesta byggnadsåtgärder kräver att du söker bygglov enligt plan- och bygglagen. När det gäller en- och tvåbostadshus finns vissa åtgärder som inte kräver bygglov. I tveksamma fall bör du söka bygglov.

Observera att även om en åtgärd, som enligt plan- och bygglagen inte kräver bygglov, men planeras att utföras inom strandskyddsområde kan åtgärden ändå kräva ett beslut i form av strandskyddsdispens.

Vanliga åtgärder och Haninge kommuns tolkning av dessa:

Kontakt

Bygglovscenter
Rudsjöterrassen 2, entréhallen
08-606 83 72
bygglov@haninge.se

Telefontider:
tisdag 09.00–11.00
onsdag-fredag 09.00–10.00

Vi har stängt för besökstider tills vidare. 

Mer information om bygglovscenter


Förboka telefonmöte med handläggare:
torsdagar 16.00–18.00
Boka tid via Bygglovscenter

Frågor i ett pågående ärende?

Kontakta din bygglovshandläggare: 
tisdag-fredag 09.00–11.00

Kontakta din inspektör:
måndagar 09.00-10-00
tisdagar 13.00-14.00

Frågor om pågående detaljplaneprojekt och förhandsbesked
kontakta vår planavdelning: plan@haninge.se

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 november 2020