Vad vill du bygga? Byggnadsåtgärder

De flesta byggnadsåtgärder kräver att du söker bygglov enligt plan- och bygglagen. För en- och tvåbostadshus finns vissa åtgärder som inte kräver bygglov. I tveksamma fall bör du söka bygglov.

Även om en åtgärd utförs, som inte kräver bygglov, men planeras att utföras inom strandskyddsområde kan det ändå kräva ett beslut i form av strandskyddsdispens.

Byggnadsåtgärder i alfabetisk ordning

Ovan åtgärder är Haninge kommuns tolkning, enligt Plan- och Bygglagen, av vanligt förekommande byggnadsåtgärder.

Kontakt

När du kontaktar oss via e-post, ringer eller på annat sätt meddelar dig till oss innebär det att alla uppgifter du lämnar skriftligt eller muntligt blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Om du har uppgett någon form av personuppgifter vid din kontakt med kommunen, som till exempel namn eller e-postadress, finns det inte längre möjlighet att vara anonym.

Generella frågor om bygglov

Bygglovscenter
08-606 83 72
bygglov@haninge.se

Telefontider:
tisdag 09.00–11.00
onsdag-fredag 09.00–10.00

Mer information om bygglovscenter

Ha gärna din fastighetsbeteckning/adress eller diarienummer redo när du ringer!


Boka 20 min rådgivning med bygglovshandläggare:
Torsdagar 16.00–18.00
Bokning av 20 minuters rådgivning (välj mellan fysiskt möte, telefon eller teams)


Frågor gällande pågående ärenden

Telefontider bygglovshandläggare: 
tisdag-fredag 09.00–11.00

Telefontider inspektör:
måndagar 09.00-10-00
tisdagar 13.00-14.00

Kompletteringar i pågående ärenden skickas till teambygglov@haninge.se

Om du har skapat ditt ärende via e-tjänsten kan du följa status på ditt pågående ärende e-tjänsten 

Senast uppdaterad: 17 augusti 2021