Så här söker du bygglov/anmälan

Ska du bygga nytt, ändra eller riva något? Då behöver du normalt söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens.

Bygglovsprocessen Foto: Elin Kastenholm

Så här går det till

Bilden visar i generella drag hur bygglovsprocessen går till när du söker ett bygglov eller gör en anmälan. Det kan se olika ut beroende på vilket typ av ärende som handläggs. Med kungörelse (punkt 9) menas kungörelse av bygglovet i Post- och inrikes tidningar.

Handläggningstid

Handläggningstiden för bygglov är upp till 10 veckor och för anmälningsärenden upp till 4 veckor från att ärendet är komplett. Är det nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet får handläggningstiden förlängas en gång med högst 10 veckor för bygglov och högst 4 veckor för anmälningsärenden.

Detaljplan

Ta först ta reda på om din fastighet ligger inom eller utom detaljplan och vad som gäller i just din detaljplan:

Detaljplan

Krävs bygglov eller anmälan?

Åtgärder som behöver bygglov, rivningslov, marklov:

Bygglov

Rivningslov

Marklov

Åtgärder som är anmälningspliktiga:

Anmälan Attefallsåtgärder

Anmälan övriga åtgärder

Vad vill du bygga?

Här hittar du riktlinjer för vanliga byggnadsåtgärder

 

Kontakt, hjälp

Bygglovscenter
Generella frågor om bygglov
08-606 83 72
bygglov@haninge.se

Telefontider:
tisdag 09.00–11.00
onsdag-fredag 09.00–10.00

Mer information om bygglovscenter

Ange fastighetsbeteckning/adress eller diarienummer gällande frågor till Bygglovscenter!


Boka 20 min rådgivning med bygglovshandläggare:
Rådgivningen har stängt över sommaren och öppnar åter 26 augusti.
Torsdagar 16.00–18.00
Bokning av 20 minuter rådgivning 


Frågor i ett pågående ärende?
Telefontider bygglovshandläggare: 
tisdag-fredag 09.00–11.00

Fredag den 18:e juni har handläggarna telefontid mellan 09-10. 

Telefontider inspektör:
måndagar 09.00-10-00
tisdagar 13.00-14.00

Om du har skapat ditt ärende via e-tjänsten kan du följa status på ditt pågående ärende e-tjänsten 

Senast uppdaterad: 4 augusti 2021