Krävs bygglov eller anmälan?

Ska du bygga nytt, ändra eller riva något? Då behöver du normalt söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Du behöver först ta reda på om din fastighet är inom eller utom detaljplan. Ta sedan del av informationen gällande vilka åtgärder som kräver lov och vilka som kräver anmälan.

Detaljplan

Krävs bygglov eller anmälan?

Åtgärder som behöver bygglov, rivningslov, marklov:

Läs mer om bygglov

Läs mer om rivningslov

Läs mer om marklov

Åtgärder som är anmälningspliktiga:

Anmälan avseende Attefallsåtgärder

Anmälan avseende övriga åtgärder

Vanliga byggåtgärder och riktlinjer:

Så här tolkar Haninge kommun lagen vid vanliga åtgärder

Kontakt

Bygglovscenter
Rudsjöterrassen 2, entréhallen
08-606 83 72 
bygglov@haninge.se

Mer information gällande öppettider

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 januari 2021