Detaljplan

Har kan du ta reda på om en fastighet är inom eller utom detaljplan.

Hitta detaljplan och planbestämmelser

Undrar du om din fastighet ligger inom detaljplan och vill läsa mer om vad som gäller? Sök efter din fastighet nedan.

Hitta detaljplaner i Haninge kommun

Så här söker du efter detaljplaner i webbkartan

Åtgärd inom detaljplan

En detaljplan är en plan som bestämmer vad marken ska användas till och vilken byggrätt en fastighet har. Detaljplanen är demokratiskt framtagen och är ett juridiskt bindande dokument.

Att bygga inom detaljplan 

Åtgärd utom detaljplan

Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt. Vill du bygga i ett sådant område krävs en mer omfattande utredning, med utgångspunkt från kommunens översiktsplan.

Att bygga utanför detaljplan

 

Kontakt

Bygglovscenter
Rudsjöterrassen 2, entréhallen
08-606 83 72 
bygglov@haninge.se

Mer information gällande öppettider

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 november 2020