Bygglov eller anmälan

Ska du bygga nytt, ändra eller riva något? Då behöver du normalt söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Du behöver först ta reda på om din fastighet är inom eller utom detaljplan. Ta sedan del av informationen gällande vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan.

Hitta detaljplan och planbestämmelser

Undrar du om din fastighet ligger inom detaljplan och vill läsa mer om vad som gäller? Sök efter din fastighet nedan.

Hitta plangränser via webbkarta

Så här söker du i webbkartan

Åtgärd inom detaljplan

En detaljplan är en plan som bestämmer vad marken ska användas till och vilken byggrätt en fastighet har. Detaljplanen är demokratiskt framtagen och är ett juridiskt bindande dokument.

Läs om Bygga inom detaljplan 

Åtgärd utom detaljplan

Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt. Vill du bygga i ett sådant område krävs en mer omfattande utredning, med utgångspunkt från kommunens översiktsplan.

Läs om Bygga utanför detaljplan

Här nedan får du information om vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan

Åtgärder som behöver bygglov, rivningslov, marklov

Läs mer om bygglov

Läs mer om rivningslov

Läs mer om marklov

Åtgärder som är anmälningspliktig

Anmälan avseende attefallsåtgärder

Anmälan avseende övriga åtgärder

Vanliga åtgärder och riktlinjer

Haninge kommuns tolkning av lagen

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 november 2019