Avgifter och taxor för bygglov

För beslut om till exempel bygglov, marklov, startbesked och strandskydd tar kommunen ut en avgift. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige och uppdateras cirka en gång per år. Även andra avgifter kan tillkomma när du bygger nytt eller ändrar, exempelvis för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 mars 2019