Avgifter och taxor för bygglov och förhandsbesked

För beslut om till exempel bygglov, marklov, startbesked, strandskydd och förhandsbesked tar kommunen ut en avgift. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige och uppdateras årligen.

Den nya taxan gäller från och med 2020-11-01.

Samtliga avgifter inom bygglov och förhandsbesked

Observera att ytterligare avgifter kan tillkomma när du bygger nytt eller ändrar, exempelvis nybyggnadskarta, lägeskontroll, utstakning, planavgift och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

KONTAKT

Bygglovscenter
Rudsjöterrassen 2, entréhallen
08-606 83 72
bygglov@haninge.se

Mer information gällande öppettider

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 november 2020