Bygga nytt, ändra eller riva

JUST NU - Haninge kommun är i en spännande och expansiv fas. I kombination med lägre bemanning på bygglovsavdelningen innebär det att kan ta mer än tio veckor att få ett beslut på din ansökan – från den dagen den bedöms som komplett. Tänk på att skicka en komplett bygglovsansökan för snabbare handläggning. Som stöd se nedan information om hur du gör en bygglovsansökan. Då våra handläggare arbetar intensivt med att behandla de ansökningar som kommer in, kan de vara svårare att nå. Vi beklagar de eventuella förseningar som kan uppstå.

Smidigare e-tjänst för bygglov lanserad

Bygglovsavdelningen har arbetat fram en helt ny e-tjänst. Med denna har du möjlighet att ansöka om bygglov digitalt, kommunicera samt se dina ärenden och handlingar i portalen.

Gå till mina sidor via e-tjänsten


När du ska bygga nytt, ändra eller riva något behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Olika tillstånd behövs beroende på vad du ska göra.

Här kan du läsa om hur du går tillväga beroende på vilken typ av åtgärd du vill genomföra samt hitta information kring vad en ansökan eller anmälan behöver innehålla.

Vill du lämna in en bygglovsansökan?

Skicka in ansökan/anmälan via vår e-tjänst

Läs hur du gör en bygglovsansökan här

Om du vill lämna in kompletteringar till ett pågående ärende kan dessa skickas in antingen digitalt till teambygglov@haninge.se eller per post till:

Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen, Bygglovsavdelningen
136 81 Haninge kommun

Plan- och byggcenter

Haninges Plan- och byggcenter kan du kontakta för att snabbt få information och service i ärenden som rör Plan- och bygglovsärenden.

De svarar bygglovsvägledande på allmänna frågor om bland annat nybyggnadskartor, bygglov, förhandsbesked, strandskydd, planbestämmelser och ansökningshandlingar.

Exempel på frågor som du kan få svar på:

  • Behöver jag bygglov?
  • Hur stor är min byggrätt?
  • Vilka regler gäller för en friggebod?
  • Vem äger en viss fastighet?
  • Hur ansöker jag om förhandsbesked?
  • Vilka handlingar krävs för en tillbyggnad?
  • Hur ansöker jag om bygg-, rivnings- eller marklov samt strandskyddsdispens?
  • Frågor, synpunkter och klagomål, dock inte för pågående ärenden

Söker du ritningar eller bygglovshandlingar?

Länk till Bygglovsarkivet

Kontakt för den här sidan: planochbyggcenter@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 maj 2018