Bygga nytt, ändra eller riva

Smidigare e-tjänst för bygglov lanserad

Bygglovsavdelningen har arbetat fram en helt ny e-tjänst. Med denna har du möjlighet att ansöka om bygglov digitalt, kommunicera samt se dina ärenden och handlingar i portalen.

Gå till mina sidor via e-tjänsten


När du ska bygga nytt, ändra eller riva något behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Olika tillstånd behövs beroende på vad du ska göra.

Här kan du läsa om hur du går tillväga beroende på vilken typ av åtgärd du vill genomföra samt hitta information kring vad en ansökan eller anmälan behöver innehålla.

Vill du lämna in en bygglovsansökan?

Skicka in ansökan/anmälan via vår e-tjänst

Läs hur du gör en bygglovsansökan här

Om du vill lämna in kompletteringar till ett pågående ärende kan dessa skickas in antingen digitalt till teambygglov@haninge.se eller per post till:

Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen, Bygglovsavdelningen
136 81 Haninge kommun

Bygglovscenter

Haninges Bygglovscenter kan du kontakta för att snabbt få information och service i ärenden som rör bygglovsärenden.

De svarar bygglovsvägledande på allmänna frågor om bland annat nybyggnadskartor, bygglov, förhandsbesked, strandskydd, planbestämmelser och ansökningshandlingar.

Exempel på frågor som du kan få svar på:

  • Behöver jag bygglov?
  • Hur stor är min byggrätt?
  • Vilka regler gäller för en friggebod?
  • Vem äger en viss fastighet?
  • Hur ansöker jag om förhandsbesked?
  • Vilka handlingar krävs för en tillbyggnad?
  • Hur ansöker jag om bygg-, rivnings- eller marklov samt strandskyddsdispens?
  • Frågor, synpunkter och klagomål, dock inte för pågående ärenden

Söker du ritningar eller bygglovshandlingar?

Länk till Bygglovsarkivet

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018