Bygga nytt, ändra eller riva

Här finns information om när du behöver söka lov eller göra en anmälan, hur processen går till och vad det kostar. Ta gärna hjälp av bygglovsarkivet, för information och ritningar från tidigare ansökningar, eller av detaljplankartan för att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplan.

Foto: John Sevoro

Navigera i menyn "Bygga nytt, ändra eller riva" eller klicka dig direkt vidare till ofta efterfrågad information:

Bygglovsarkivet och gamla ritningar

Leta upp detaljplaner

Checklistor för vad du behöver bifoga din bygglovsansökan

Kontakt

När du kontaktar oss via e-post, ringer eller på annat sätt meddelar dig till oss innebär det att alla uppgifter du lämnar skriftligt eller muntligt blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Om du har uppgett någon form av personuppgifter vid din kontakt med kommunen, som till exempel namn eller e-postadress, finns det inte längre möjlighet att vara anonym.

Generella frågor om bygglov

Bygglovscenter
08-606 83 72
bygglov@haninge.se

Telefontider:
tisdag 09.00–11.00
onsdag-fredag 09.00–10.00

Mer information om bygglovscenter

Ha gärna din fastighetsbeteckning/adress eller diarienummer redo när du ringer!


Boka 20 min rådgivning med bygglovshandläggare:
Torsdagar 16.00–18.00
Bokning av 20 minuters rådgivning (välj mellan telefon eller teams)


Frågor gällande pågående ärenden

Telefontider bygglovshandläggare: 
tisdag-fredag 09.00–11.00

Telefontider inspektör:
måndag 09.00–10.00
tisdag 11.00–12.00

Kompletteringar i pågående ärenden skickas till teambygglov@haninge.se

Om du har skapat ditt ärende via e-tjänsten kan du följa status på ditt pågående ärende e-tjänsten 

Information om tomter

Kommunen har ingen tomtkö och tar inte heller emot intresseanmälningar för tomter. Vi säljer ibland några tomter som blivit möjliga vid exempelvis ny detaljplaneläggning. När vi gör det kommer vi att annonsera på bland annat kommunens hemsida. Vi har i dagsläget inget besked om när det kan bli aktuellt med försäljningar.

Senast uppdaterad: 9 juni 2021