Tungelsta

Tungelsta är känt för sin trädgårdsnäring och är författaren Ivar Lo-Johanssons hembygd. Tungelsta har cirka 4 150 invånare.

Foto: Eva Simonson

Bostäder

Flerbostadshus finns i centrala Tungelsta och i Lillgården. Det finns även ett antal tätare grupper med enfamiljshus samt en del villaområden. I Tungelstas utkanter är bebyggelsen gles med äldre villor på stora tomter. Det finns även områden med enbart fritidshus.

Allmän och kommersiell service

I centrala Tungelsta finns en matvarubutik. I centrala Tungelsta finns även ett flertal restauranger.

Skola, barn- och äldreomsorg

Det finns flera skolor och förskolor i kommundelen, samt äldreboendet Ros-Anders Gård.

Mer information om Förskola och skola 

Fritidsgård

Vård- och omsorgsboende, Ros-Anders gård

Kommunikationer

Järnvägen Nynäshamn-Stockholm passerar genom Tungelsta. Det finns två stationer, Tungelsta och Krigslida. I rusningstrafik går det två tåg i timmen i vardera riktningen (Stockholm samt Nynäshamn) I övrigt går det ett tåg i timmen. Det finns också bussförbindelser med Västerhaninge och andra kommundelar. Restiden med kollektivtrafik till Stockholm är cirka 40 minuter, med bil cirka 35 minuter.

Senast uppdaterad: 25 september 2019