Båtlatrin

Var kan jag tömma båttoaletten?

  • På Dalarö, östra sidan, vid gästhamnen. Fast tömningsstation på bryggan.
  • Flyttande stationer:
    • Huvudskär
    • Södra fladen/gästhamnen på Utö
    • Västra sidan av Nåttarö
    • Skärgårdsstiftelsen har även ett antal tömningsstationer i norra fladen.

Att tänka på inför tömning

För båtar som har däckbeslag för sugtömning av latrintanken är det enkelt att använda stationerna. Men tänk på att de är till enbart för att ta emot vanligt toalettavfall. Slagvatten eller oljeblandat vatten får inte lämnas.

Oljehaltigt vatten räknas som miljöfarligt avfall och ska lämnas till en miljöstation. Det är inte heller tillåtet att slänga föremål som bindor eller blöjor i toatanken. Det kan orsaka stopp, antingen i ditt eget toalettsystem eller i tömningsstationen.

Kontrollera att din tank har erforderlig återfuktning.

Kontrollera att kulventilen (kranen) på munstycket är stängd på det andra slanghuvudet innan du trycker på den gröna knappen.

Se till att kulkedjan mellan lock och däcksgenomföring är borttagen.

Kan du inte tömma?

Många fritidsbåtar saknar fortfarande de beslag som behövs för sugtömning av en fast latrintank i båten. Förmodligen behövs bara en enkel ombyggnad för att få det att fungera. Hör om din båtklubb eller ett småbåtsvarv kan hjälpa till! Ombyggnaden ska ha en anslutning som följer standarden "ISO 8099:2000, System för uppsamling av toalettavfall".

En korrekt installation i den tömmande båten är en förutsättning för att latrinanläggningen ska fungera.

Vid driftproblem ring hamnkapten 08-50150800.

För mer info om båtens förutsättningar:

http://www.latrina.se/installation/batens-forutsattningar/

 

Senast uppdaterad: 2 juni 2021