Avfall och återvinning

I Haninge sköts sophanteringen och avfallsåtervinningen av SRV återvinning AB och Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna, där du kan lämna avfall som plast-, plåt- och kartongförpackningar samt tidningar.

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du bland annat lämna pappersförpackningar, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar och glas. FTI ansvarar för insamling, tömning och städning av återvinningsstationerna.
Här kan hittar du närmaste återvinningsstation

Lär dig att sortera rätt och hur FTI:s insamling fungerar, på flera språk.
Alla vinner när du återvinner - svenska
Recykling to korzyść dla wszystkich - polska
Herkes geri dönüştürürseherkes kazanir - turkiska

Vad kastar jag på återvinningscentralen?

På återvinningscentralerna kan du bland annat lämna av grovsopor, plast, trädgårdsavfall, schaktmassor, metall, elavfall och farligt avfall. SRV återvinning AB ansvarar för tömning och städning av återvinningscentralerna. SRV återvinning AB ansvarar för återvinningscentralerna.


Ansök om uppehåll i sophämtningen

Du kan ansöka om uppehåll i sophämtningen från ditt permanentboende om du inte kommer att använda bostaden under tre månader eller längre. Ansökan om uppehåll ska du göra skriftligt och den ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor före uppehållets början.

För fritidshus ska uppehållet gälla under hela hämtningssäsongen och en skriftlig ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 15 april (oavsett år och dag.

Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin (e-tjänst)

Blankett Ansökan/anmälan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin


Renhållningsföreskrifter och avfallsplan

Avfallsplanen och renhållningsföreskriften ingår som en del av kommunens renhållningsförordning. Södertörnskommunerna har en gemensam avfallsplan som sträcker sig till 2020 där gemensamma riktlinjer har dragits upp för hur man ska arbeta med avfallsfrågor. Renhållningsföreskriften är ett verktyg för att styra hanteringen av hushålls- och verksamhetsavfall. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur avfallet ska sorteras, förvaras och hämtas.
Avfallsplan
Renhållningsföreskrift

Fyndet, Second Hand

Haninge kommuns secondhandbutik hämtar gratis dina hela, överblivna saker eller så kan du lämna själv direkt i butiken.

Passa på att fynda. Här säljs det mesta till mycket rimliga priser.  Intäkterna går till insatser för arbetslösa i kommunen.

Öppettider
Måndag - torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 15
Lördag 11 - 15

OBS! Mellan 1 juni – 31 augusti håller butiken lördagsstängt.

Adress
Hantverkarvägen 25B

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 juni 2019