Aktuellt bygga, trafik och miljö

Man och barn cyklar på en lådcykel

2021-07-09
"Man kan transportera allt i lådcykeln"

Nu är Utan bilen-dealen i mål. För Haninge-familjen Maddy och Ludvig Hedman med barn har Utan bilen-dealen varit lyckad och de har bytt ut kortare bilresor mot cykel cirka 20 gånger i veckan och cyklat en totalsträcka på ca 45 kilometer per vecka. På det stora hela har de minskat sina korta resor med bil med 92 procent.

Kulturhusparken i Handen

2021-06-30
Handens nyaste park – Kulturhusparken är klar

Det är skogspartiet bakom Kulturhuset som under vintern och våren har arbetats om till park. Upprustningen av skogspartiet har skett genom en varsam förädling av området med fokus på att stärka upplevelsen av omhändertagen park med vistelsekvaliteter och av ökad trygghet.

Banner för Bilfria veckan

2021-06-14
Bilfria veckan i grundskolan

Hur många steg kan du ta på en minut? Detta undersöktes, andra typer av stegräknartävlingar genomfördes och mycket annat skoj hände under den bilfria veckan, som var temat i kommunens grundskolor, den 31 maj-4 juni.

Gång- och cykelbana med symboler i marken

2021-06-09
Ytterligare satsning på kommunens gång- och cykelinfrastruktur

Haninge kommun har fått ytterligare del av stadsmiljöavtalet från Trafikverket och tilldelas drygt 19,7 miljoner kronor för att bredda det regionala cykelstråket mellan Handen och Västerhaninge samt för att bygga två cykelgarage vid Vega pendeltågsstation.

Badtofflor i sanden i vattenbrynet

2021-06-09
Ny besökskarta och ny cykelkarta för Haninge

Tips till dig som är nyfiken på kommunen och vill upptäcka våra fina besöksmål eller kanske hitta nya platser. Nu finns både en ny besökskarta och en ny cykelkarta. Bägge kartorna hittar du i biblioteken i kommunen samt i kommunhuset. Besökskartan kommer även att finnas på andra platser runt om i Haninge.

Visionsbild Södra kvarteren. Vy söder om korsningen S:a Jordbrovägen/Moränvägen

2021-05-17
Nu startar samrådet för nytt centrum i Jordbro

Den 17 maj-25 juni pågår samrådet för den andra etappen i utvecklingen av Jordbros centrala delar. Detaljplaneförslaget rymmer ett nytt centrum i ett attraktivt läge vid Jordbro pendeltågsstation med offentliga rum, ny bussterminal, cirka 270 bostäder och förskola. Samt ett nytt allaktivitetshus för bland annat kultur- och föreningslivet för att fortsätta arbetet med att skapa en levande stadsdel.

Felanmälan

Meddela oss om du upptäcker fel och brister i vår utemiljö, exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen.

Felanmälan

Akut fel?
Om det är ett akut fel, ring kommunens växel 08-606 70 00.

SMOHF

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

Ett kommunalförbund med Haninge, Nynäshamn och Tyresö som medlemmar. Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs mer om SMOHF...

Senast uppdaterad: 14 april 2021