Aktuellt

Skiss över del av Åby 1:39 sett från Ringvägen-Åbyvägen

2022-05-19
Detaljplanen för Åby 1:39 i Västerhaninge är nu ute på granskning

Nu kan du se det reviderade detaljplaneförslaget för Åby 1:39 med flera i Västerhaninge i en digital 3D-modell via kommunens hemsida haninge.se. Detaljplanen möjliggör för cirka 160 bostäder med lokaler i bottenvåning, en större förskola och en gång- och cykelväg. Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 11 maj - 22 juni och under denna period har du möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Visionsbild Södra kvarteren i fågelperspektiv sett från pendeltågsstationen i söder

2022-05-19
Tyck till om planförslaget för ett nytt centrum i Jordbro

Mellan den 16 maj och den 27 juni pågår granskningsperioden för den andra etappen i utvecklingen av centrala Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel. Ett nytt centrum planeras i anslutning till pendeltågsstationen i Jordbro med bland annat ny bussterminal, nytt torg, ett allaktivitetshus och cirka 270 nya bostäder och förskola.

Vackra tulpaner i blom

2022-05-12
Haninge står i full blom

Kommunens parker, rondeller och torg står i full blom. Pop up-parken på Poseidons torg är påfylld med krispiga tulpaner, narcisser och ståtliga kejsarkronor. Petra Lindvall som är kommunens stadsträdgårdsmästare berättar här om allt det blommiga som vi kommer att kunna njuta av i parkerna, på torgen och längs våra vägar i vår och sommar.

Felanmälan

Meddela oss om du upptäcker fel och brister i vår utemiljö, exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen.

Felanmälan

Akut fel?
Under kontorstid: Ring kommunens växel 08-606 70 00
Övrig tid: Se kommunens journummer

SMOHF

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

Ett kommunalförbund med Haninge, Nynäshamn och Tyresö som medlemmar. Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs mer om SMOHF...

Senast uppdaterad: 30 mars 2022