Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Aktuellt bygga, trafik och miljö

Nybyggnadskarta

2021-04-01
Nya taxor för plan-, kart- och mätningsärenden gäller från den 1 april

Kommunfullmäktige har nyligen beslutat om nya taxor för plan-, kart- och mätningsverksamheten. Den är nu baserad på SKR:s beräkningsmodell och innebär både sänkningar och höjningar av avgifter. Några avgifter som höjs är planbesked och nybyggnadskartor medan för utstakning och lägeskontroll sänks beloppen. Taxorna för bygglovsverksamheten har inte förändrats.

Jeansklädda ben med vita gympaskor står på en grusig gångbana

2021-03-25
Det är vår och nu tar vi upp gruset!

Ett säkert vårtecken i Haninge är när gruset äntligen börjar sopas upp från våra vägar. I måndags drog städningen igång i de centrala delarna av Haninge. Prioritet ligger på gång- och cykelvägarna så att vi äntligen kan få ta fram cykeln, sparken eller bara ta en promenad i solen utan att få grus i skorna. Städningen beräknas pågå fram till mitten av maj.

Visionsbild detaljplan Dalarö reningsverk

2021-03-24
Detaljplanen för Dalarö reningsverk finns tillgänglig för granskning

Under samrådsperioden (19 november–10 december 2020) för Dalarö reningsverk (Dalarö 7:1) inkom totalt 21 yttranden från myndigheter och berörda sakägare. Synpunkterna från samrådet har nu omhändertagits och bearbetats till ett reviderat och konkretiserat planförslag där stor hänsyn tagits till gestaltning och utformning. Den reviderade detaljplanen finns nu tillgänglig för granskning under perioden den 15 mars–12 april 2021.

Felanmälan

Meddela oss om du upptäcker fel och brister i vår utemiljö, exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen.

Felanmälan

Akut fel?
Om det är ett akut fel, ring kommunens växel 08-606 70 00.

SMOHF

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

Ett kommunalförbund med Haninge, Nynäshamn och Tyresö som medlemmar. Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs mer om SMOHF...

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2021