Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Genomförda internationella aktiviteter

Här är alla de internationella aktiviteter vi har genomfört utanför vår ackreditering eller vår Quality Label.

Star of Europe
Zagreb, Kroatien 9-13 april 2019 

En deltagare på utbildning kring hur man ansöker, planerar och genomför ungdomsutbyten inom Erasmus+ 

EUROPEAN VOICES CHALLENGING EUROSCEPTICISM möte 1 
Santiago de Compostela, Spanien 2-6 november 2021 

Två deltagare deltog på detta möte. 
Mer information om projektet finns längre ner på denna sida. 

EUROPEAN VOICES CHALLENGING EUROSCEPTICISM möte 2
Malta 13-16 februari 2022

Två deltagare deltog på detta möte. 
Mer information om projektet finns längre ner på denna sida.

EUROPEAN VOICES CHALLENGING EUROSCEPTICISM möte 3
Bukarest, Ungern 21-24 april 2022

En deltagare deltog på detta möte. 
Mer information om projektet finns längre ner på denna sida.

EUROPEAN VOICES CHALLENGING EUROSCEPTICISM möte 4
Thessaloniki, Grekland 23-26 maj 2022

Två deltagare deltog på detta möte. 
Mer information om projektet finns längre ner på denna sida.

Inter City Youth Conference 
Ljubljana, Slovenien 27-29 juni 2022

Fyra deltagare på denna konferens.

Partnership building meeting
Tallin, Estland 17-19 augusti 2022

En deltagare på denna träff med syfte att hitta samarbetspartners för Erasmus+ projekt.  

EU - no borders 
Neapel, Italien 2-8 september 2022

En deltagare på denna träff med syfte att hitta samarbetspartners för Erasmus+ projekt.

Youth Power
Föglö Åland, Finland 16-18 september 2022

Demokratiprojekt där KC nätverket sökt medel av Nordic Culture Point.

Sju ungdomar från Haninge och Fyra ungdomar från Lidingö till Föglö på Åland. Där blev vi mottagna av ungdomar och ledare som kom från olika platser på Åland. Totalt 17 ungdomar fick delta i olika workshops om bl.a. att skapa opinion på sociala medier, demokrati i praktiken och lära sig skriva insändare till tidning. Helgen avslutades med ett besök på Ålands lagting där ungdomarna fick ställa frågor till politiker från de olika partierna.

Tuning in - learning in youth work
Oslo, Norge 1-6 november 2022

En deltagare på denna utbildning kring informellt lärande i ungdomsarbete. 

Strengthening European Identity in times of crisis
Möte 1 
Santiago de Compostela, Spanien 

Två deltagare deltog på detta möte. Varav den ena var Nicole Forsberg som är nämndordförande i kultur-, idrotts- och fritidsnämnden i Haninge. 

Welcome to the new age
Ungdomsutbyte 11-17 april 2023
Santiago de Compostela, Spanien 

Ett ungdomsutbyte med 5 deltagare och en ledare deltog från Haninge. Värdar var Asociacion Xuvenil Vrenza och förutom från Sverige så var det deltagare från Spanien, Portugal, Ungern. Italien och Franska Martinique. 
Deltagarna vara alla beslutsfattare, politiker eller engagerade samhällsmedborgare mellan 18-30 år. Från Haninge så var fyra av deltagarna alla sittande politiker i Kommunfullmäktige och några även i olika nämnder. 

APV inför kommande Studiebesök från Tyskland. 
Haninge, Sverige 17-19 April 2023 

Två socialarbetare kom till Haninge för att förbesök inför ett större studiebesök som ska ske i höst här i Haninge. De fick en grundläggande information om hur vi arbetar på Fredrika Bremergymnasiet och inom Ung Fritid med tillhörande studiebesök på dessas verksamheter.

Step it Up
Utbildning i Vilnius, Litauen 25-29 April 2023

En deltagare från Ung Fritid deltog i denna utbildning som handlade om mentorskap gentemot Volontärer inom den Europeiska Solidaritetskåren. 

PBA i Pargas, Finland
21-26 maj 2023

Tre deltagare från Ung Fritid deltog på denna Partner Building Activity. Två som deltagare och en som Trainer. 

Building societies without Racism möte 1, Malta 
25-28 maj 2023

Två deltagare från Ung Fritid deltog på detta första event i detta projekt. 

Studiebesök i Amman, Jordanien. 
31/5 - 5/6 2023 

Två deltagare från Ung Fritid deltog på detta studiebesök för ungdomsarbetare. 

Building societies without Racism möte 2, Thessaloniki, Grekland  
29/6 - 2/7 2023

Tre deltagare från Ung Fritid deltog på detta första event i detta projekt. 

Meditarian Partnership Market i Neapel, Italien 
2-9 Augusti 2023

En deltagare från Ung Fritid deltog på denna partnerskapbildande träff.

Building societies without Racism möte 3, Slovenien  
24-27 augusti 2023

Två deltagare från Ung Fritid deltog på detta första event i detta projekt. 

Strenghtening European identity in times of crisis, möte 2, Bordeaux, Frankrike. 18-21 oktober 2023

En deltagare från Ung Fritid i Haninge deltog på detta event. 

Studiebesök från Leipzig, Tyskland. 23-27 oktober 2023

10 stycken ungdoms- och socialarbetare besökte Haninges kommuns ungdomsverksamheter och träffade representanter från förebyggarteamet och skolorna under detta studiebesök i Haninge. 

Small scale Partnerships, internationell utbildning i Stockholm 28-30 november 2023.

En deltagare från Ung Fritid i Haninge deltog på denna utbildning om KA2 projekt som MUCF arrangerade för deltagare från hela Europa. 

Strenghtening European identity in times of crisis, möte 3 i Malta. 13-16 december 2023

En deltagare från Ung Fritid i Haninge deltog på detta event. 

Building societies without Racism möte 3 i Budapest, Ungern.   
11/1 - 14/1 2024

Två deltagare från Ung Fritid deltog på detta första event i detta projekt. 

Nordic Thematic Seminar i Stockholm, Sverige 29-31 januari 2024 

En deltagare från Ung Fritid deltog på denna nordiska nätverksträff som de fem nationella kontoren anordnare. 

Strenghtening European identity in times of crisis, möte 4 i Polen 13-16 mars 2024

En deltagare från Ung Fritid i Haninge deltog på detta event

Senast uppdaterad: 27 mars 2024