Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för skolor, undervisning och barnomsorg.

Foto: Mostphotos

Utbildningsförvaltningens organisationsskissFoto: Haninge kommun

Utbildningsförvaltningens verksamheter

  • Förskola och pedagogisk omsorg
  • Grundskola (inklusive särskola)
  • Fritidshem
  • Gymnasieskola
  • Centrum Vux (vuxenutbildning, SFI och särvux)

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Nämnder & utbildnings- förvaltning

Utbildningsförvaltningen lyder under grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

I förtroendemannaregistret kan du se:

Grund- och förskolenämndens politiker

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens politiker

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020