Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för barnomsorg, skolor och undervisning.

Organisation: Förvaltningsdirektör leder fem avdelningar: Förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt centrum för lärande och hälsa Foto: Haninge kommun

Utbildningsförvaltningens verksamheter

  • Förskola och pedagogisk omsorg
  • Grundskola inklusive särskola
  • Fritidshem
  • Gymnasieskola
  • Centrum Vux (vuxenutbildning, svenska för invandrare och särvux)

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Nämnder

Utbildningsförvaltningen lyder under barn- och förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Kontaktuppgifter till nämnderna finns på sidan Kommunstyrelse och nämnder

Senast uppdaterad: 25 november 2022