Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skoldialogen våren 2019

Foto: Mostphotos

Tid: Torsdag 25 april klockan 18.00–20.00
Plats: Kulturhuset, Auditoriet, Poseidons torg 8 i Handen
Tema: Trygghetsskapande arbete i förskolan och skolan

Program

Kl. 18:00 Värdarna hälsar välkommen! Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden, Maria Fägersten (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Henrik Lindh, utbildningsdirektör.

Kl. 18:10 Inledning Åsa Harge, tf. förskolechef, Pär Olsson, grundskolechef, Robert Aspfors, tf. gymnasie- och vuxenutbildningschef

Kl. 18:20 Trygghetsskapande arbete med samarbetsinriktad problemlösning (CPS) i grundskolan Tuija Lehtinen, skolpsykolog och Ulrika Pettersson, rektor Vendelsömalmsskolan

Kl. 18:40 ICDP - ett verktyg för att samspel mellan barn och vuxna inom förskolan: Jessica Gillerud, förskolechef södra Jordbros förskoleenhet och Maria Sandström, förskolechef Åby förskoleenhet berättar om hur de arbetar med dessa verktyg inom förskolan

Kl. 19:00 PAX - en evidensbaserad metod för trygghet och studiero i klassrummet. Sanna Berg, skolpsykolog

Kl. 19:20 Trygghetsförebyggande arbetet på gymnasiet: Marie Jonsson, rektor Riksäpplets gymnasium och Christine Arvidsson, tf. rektor Fredrika Bremergymnasiet

Kl. 19:40 Mandat och befogenheter när något händer Åsa Harge, tf. förskolechef, Pär Olsson, grundskolechef, Robert Aspfors, tf. gymnasie- och vuxenutbildningschef

Kl. 20:00 Avslutning

Moderator, Henrik Lindh, utbildningsdirektör. Fika serveras.

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad: 31 oktober 2019