Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Olika typer av skolskjuts

I första hand beviljar vi skolskjuts med vanlig kollektivtrafik, SL. I de fall en elev inte kan använda kollektivtrafiken kan vi bevilja skolskjuts med skolbuss, taxi eller båt.

Skolskjuts med SL kollektivtrafik

Elever i grundskola samt anpassad grund- och gymnasieskola som får använda skolskjuts med SL kollektivtrafik, får ett SL-kort som gäller ett läsår. Kortet delas ut på skolan eller skickas hem med posten. I beslutsbrevet framgår hur eleven får sitt SL-kort. 

Vid förlust av busskort

SL har en förlustgaranti. Man måste registrera SL-kortet på Mitt SL-konto för att garantin ska gälla. Om man förlustanmäler sitt SL-kort på Mitt SL-konto, skickar SL ett nytt kort till den adress som angivits när kortet registrerades.

För mer information om Mitt SL-konto och förlustanmälan:

SL:s förlustgaranti


Skolbuss till Hagalyckebyskolan och Dalarö skola

Elever som går i Hagalyckebyskolan och elever som går i Dalarö skola kan ansöka om att åka med skolbussen. Bedömning av vem som har rätt att åka med skolbussen görs utifrån Haninge kommuns riktlinjer för skolskjuts.

Traveller

Traveller är vår leverantör av skolbuss. All kommunikation med Traveller sker via Travellers portal:

skolbuss.travellerbuss.se

Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna får inloggningsuppgifter till portalen från handläggaren för skolskjuts.

I portalen kan du välja att få meddelanden från Traveller via SMS, e-post eller både och.

I portalen kan du som vårdnadshavare bland annat:

  • avboka vid sjukdom och ledighet
  • se information om förseningar och inställda avgångar
  • boka på efter sjukdom
  • rapportera avvikelser
  • se tidtabellen
  • se elevens plats för upphämtning
  • skicka meddelanden till Traveller.

Busschauffören är uppkopplad mot portalen och bockar av eleven vid påstigning. Det är därför viktigt att avboka bussresan om ditt barn inte ska åka. Det gör du via portalen så fort du vet att ditt barn inte ska åka med. Detta ger en ökad trygghet både för vårdnadshavare och för skolan som då vet exakt vilka elever som klivit på bussen.

I akuta nödfall kan man nå personal på Traveller via deras journummer: 076-762 99 00 eller via haninge@traveller.se


Möjlighet att åka med skolbussen

Elever som bor på Gudö och går i en annan skola än Hagalyckebyskolan kan ansöka om att åka med skolbussen i mån av plats.

För att få möjlighet att åka med skolbussen måste vårdnadshavaren ansöka om detta via en blankett. För att få en ansökningsblankett, skicka e-post till: 

skolskjuts@haninge.se

Ansökan inför kommande läsår ska vara inne senast den 15 maj.


Skolskjuts med taxi

I de fall eleven inte kan använda den vanliga kollektivtrafiken kan vi bevilja skolskjuts med taxi.

  • Ansökning på grund av trafikförhållande: I ansökan måste du beskriva vad som gör trafiksituationen farlig.
  • Ansökning på grund av funktionsnedsättning eller på grund av andra särskilda omständigheter: Du måste lämna in ett intyg som visar att eleven har ett behov av ett sådant färdmedel.
  • Ansökning på grund av färdvägens längd: Inget intyg behövs.

När eleven får ett beslut att kunna använda taxi som skolskjuts är det viktigt att vid elevens sjukdom kontakta taxibolaget. 

Eleverna samåker

Elever som beviljas skoltaxi samåker. Det är därför viktigt att visa hänsyn till andra passagerare. Viktigt är även att respektera bestämd färdväg, tider och platser för av- och påstigning.

Under läsåret kan resan förändras och behöver inte anpassas till enskildas önskemål om exempelvis tid för hämtning.

Har du frågor om tider för hämtning och lämning kan du kontakta taxibolaget. Kontaktuppgifter till taxibolaget hittar du längre ner på sidan.


Om du är missnöjd

För att säkerställa kvaliteten på skolskjuts med taxi är kommunen beroende av att fel och brister rapporteras till kommunen. Om du är missnöjd med skolskjutsen kan du fylla i en avvikelserapport.

Avvikelserapport för skolskjuts

Kontakt

Skolskjuts (skoltaxi, SL-kort och skolbuss) för grundskola, anpassad grund- och gymnasieskola:

08-606 54 39

Ordinarie telefontider:
Måndag kl 09.30–11.30
Tisdag kl 09.30–11.30
Torsdag kl 09.30–11.30
Fredag kl 09.30–11.30

OBS! Under vecka 29–31, ring växeln 08-606 70 00

skolskjuts@haninge.se

Ansökan om skolskjuts

Till ansökan om SL-kort, skoltaxi och skolbuss

Inga beslut förlängs automatiskt utan en ny ansökan krävs för varje nytt läsår.

Cabonline

Vid barns sjukdom ska skolskjutsen avbokas via telefon eller e-post:
08-632 90 50
planering@sverigetaxi.se

Lämna synpunkter och klagomål till Cabonline genom deras app. Här kan du ladda ner appen Cabonline.

Senast uppdaterad: 11 juli 2023