Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skolplikt

Skolplikten för barn bosatta i Sverige gäller från förskoleklass till och med nionde klass. Skolplikt innebär att ditt barn ska gå i skolan och delta i undervisningen. I regel börjar skolplikten gälla höstterminen det kalenderår då ditt barn fyller sex år och sedan tio år framåt.

Två skolelever tittar på en jordglob. Skolplikten i Sverige gäller från förskoleklass hela vägen upp till nian. Foto: Mostphotos

Om ditt barn behöver ta ledigt

För privata ärenden kan ditt barn få ledigt under en kortare tid. Om du önskar längre ledighet, behöver du uppge särskilda skäl för detta. Det är bara skolans rektor som kan godkänna ledighet som är längre än tio dagar. 

Göra skolplikten på annat sätt

Om det finns särskilda skäl kan ditt barn få göra sin skolplikt utanför det svenska skolväsendet, exempelvis utomlands. Den valda skolan ska vara jämförbar med den svenska skolan. Hemkommunen i Sverige måste även kunna få insyn i den utländska skolans verksamhet.

Om ditt barn är folkbokfört i Haninge är det Haninge kommun som bestämmer om ditt barn får göra sin skolplikt på annat sätt. Det är du som vårdnadshavare som ansöker om kommunens medgivande. Medgivandet gäller upp till ett år åt gången.

Närvaroarbete

Har ditt barn mer än 20 procent frånvaro från skolan, ska skolan starta en utredning. I vissa fall kan utbildningsförvaltningens närvaroteam kopplas in.

Hur går utredningen till?

Vid skolans utredning om frånvaro ska både ditt barn och du som vårdnadshavare ge er bild av orsakerna till frånvaron. Därefter sätter skolan in åtgärder som följs upp. Om frånvaron inte minskar har skolan möjlighet att ansöka om stöd från närvaroteamet.

Närvaroteamet kartlägger hinder för närvaron i skolan. För att kunna göra rätt insatser i form av till exempel särskilt stöd arbetar teamet med både skolan, familjen och eleven. Målet är att alla elever ska ha en fullgod skolgång och kunna tillgodogöra sig den kunskap de behöver.

Kontakt

Mejl: skolplikt@haninge.se

Susanna Riccardi
Närvaroteamet
Mejl: susanna.riccardi@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 mars 2023