Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Specialskola

Specialskolan är till för elever som har en funktionsnedsättning, till exempel hörsel- eller synnedsättning. Den är en egen skolform som består av förskoleklass till årskurs 10. Det finns tio specialskolor i landet som alla drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Del av Manillaskolans fasad samt namnskylt Manillaskolan i Stockholm, en av landets tio specialskolor Foto: Mostphotos

Specialskolan är till för elever:

• som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
• med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
• med grav språkstörning
• med medfödd dövblindhet
• som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver tio specialskolor med olika inriktningar. Skolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund. 

Mer information om specialskolan och hur du ansöker  

Senast uppdaterad: 29 september 2023