Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Mat och måltider

Sund och näringsriktig mat är en viktig förutsättning för god hälsa och att vi ska må bra. Vi i kommunen arbetar därför med ett helhetsperspektiv på mat och det som sker kring måltiden. Med ett helhetsperspektiv menar vi att mat och måltider är en större del av ett sammanhang. Mat och måltider är helt enkelt av stor betydelse för att vi alla ska må bra och ha en god hälsa genom livet. Därför ska kommunens måltidsverksamheter på ett pedagogiskt sätt stödja individen att kunna göra hållbara och hälsosamma val och därmed få goda matvanor.

Alice äpple Foto: Mostphotos

Måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och kulturbärare. Måltiderna ska förmedla matglädje och vara en del i bevarandet av traditionell matkultur samtidigt som måltiden ska främja utvecklingen av modern mat. Därför strävar vi efter variation och bredd i utbudet där vi lyfter fram både mat och råvarors ursprung och dess påverkan på klimat och miljö.

Måltidsmodellen

Livsmedelsverkets måltidsmodell består av sex pusselbitar som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

God och Trivsam – Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
Näringsriktig och Säker – En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
Miljösmart – Med miljösmart menar vi måltider som bidrar till en  miljömässigt hållbar utveckling och även bidrar till de nationella miljömålen.
Integrerad – Med integrerad menar vi att måltiden är en resurs, till exempel i den pedagogiska verksamheten.

Haninges modell, inspirationsmatsedeln

Alla kockar i kommunen planerar och lagar maten efter Haninges modell, inspirationsmatsedeln som följer Livsmedelsverkets nationella riktlinjer. På så vis vet vi att vår skolor serverar en näringsriktig, säker och miljösmart skollunch. Alla recept och hela inspirationsmatsedeln för varje termin har vi alltså näringsberäknat, kostnadsberäknat och klimatberäknat.

Många kockar i både förskola och skola, kan välja att servera en annan maträtt men utgår ifrån, lär och tar stöd av den planerade inspirationsmatsedeln. De allra flesta kök i skolan serverar dessutom fler än bara en maträtt.

Skolornas kompletta menyer, och inspirationsmatsedeln, hittar du i Skolmatsappen:
Haninge skolors menyer 
Information om skolmaten.se och deras kostnadsfria app


Visste du att ...

... i Haninge kommun finns cirka 65 kök som drivs i kommunal regi. De finns på våra förskolor och skolor.

... nära 100 procent av köken lagar all mat på plats, nära sina matgäster och i välutrustade tillagningskök.

... kockarna i Haninge kommun lagar mat från grunden av bra råvaror. På så sätt minimerar vi att använda helfabrikat.


Vi vill veta vad du tycker

Vi som arbetar i kommunen vill ha nöjda matgäster, både barn och vuxna. Hör gärna av dig om det är något du undrar. Vänd dig till ditt barns kock i förskolan eller kökschefen i din skola, eller kanske till koststrategen. Matråden på våra skolor gör eleverna delaktiga i vad som serveras och varför. På så vis utvecklar vi både måltidsmiljön och måltidsupplevelsen.

Ytterst ansvarig för maten och måltiderna i våra verksamheter är våra förskolechefer och rektorer.

Smaklig måltid!

Kontakt

Catarina Heilborn
Koststrateg
Kommunstyrelseförvaltningen
08-606 70 97
catarina.heilborn@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 september 2023