Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Längre utlandsvistelse

Om ditt barn ska bo utomlands en längre tid men ändå vara folkbokförd i Haninge kommun kan du som vårdnadshavare ansöka om att skolplikten ska upphöra. För elever i förskoleklass och grundskola är det möjligt att ta med elevpengen under vistelsen.

Det går inte att säga exakt hur lång vistelsen ska vara för att anses som längre, men en tumregel är minst sex till nio månader. Uppgifterna i ansökan ska styrkas med intyg eller handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig. Det kan exempelvis vara följande:

  • intyg på skolplacering i utlandet
  • resehandlingar
  • bostadskontrakt och anställningsavtal i utlandet

Om Haninge kommun beviljar ansökan skrivs ditt barn ut från sin skola. Kommunen behöver sedan minst en gång per termin få in uppgifter som styrker utlandsvistelsen.

Ta med skolpengen utomlands

Elever i förskoleklass och grundskola har möjlighet att ta med skolpengen. De villkor som behöver vara uppfyllda står i ansökningsblanketten. Bra att veta är att ditt barn får skolpeng för högst ett läsår och att studierna ska vara på heltid. Skolan får skolpengen efter varje termin, men först då Haninge kommun fått utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation.

Flytta utomlands

Om ditt barn flyttar utomlands ska du som vårdnadshavare anmäla det till barnets skola samt till Skatteverket. Skolplikten upphör för en elev som inte längre är folkbokförd i Sverige.

Blanketter

Kontakt

Mejl: skolplikt@haninge.se
Telefon: 08-606 73 06

Senast uppdaterad: 17 mars 2023