Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vilka barn/elever kan vara aktuella för en ansökan om tilläggsbelopp

Vid en ansökan om tilläggsbelopp gör utbildningsförvaltningen en bedömning utifrån ett antal kategorier.

Kategorierna är följande

  • Barn och elever som på grund av sjukdom eller somatisk funktionsnedsättning inte kan delta i skolverksamhet på lika villkor som andra, till exempel rörelsehinder, hörsel- och synnedsättning och diabetes.
  • Barn och elever som på grund av kontakt- och kommunikationssvårigheter inte kan delta i skolverksamhet på lika villkor som andra. Barn och elever med avgörande svårigheter i den sociala interaktionen.
  • Barn och elever som på grund av sociala svårigheter inte kan delta i skolverksamhet på lika villkor som andra.
  • Elever som på grund av inlärningssvårigheter inte kan delta i undervisningen på lika villkor som andra. Avser uteslutande elever som har en intellektuell funktionsnedsättning men där vårdnadshavarna inte ansökt om mottagande i anpassad skola.

För samtliga fyra kategorier gäller att stödbehovet

  • ska vara gravt
  • ska vara varaktigt/ha hög återkommande frekvens
  • ska förekomma i flera olika miljöer/sammanhang
  • bedöms i relation till ålder.

Kontakt

Förskola och grundskola F-6

Lidia Abid
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 86 81
lidia.abid@haninge.se

Grundskola 7-9 och gymnasiet

Mikail Uzunel
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 81 56
mikail.uzunel@haninge.se 

System och behörighetsfrågor

Andreas Nilsson
08-606 73 21
andreas.a.nilsson@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023