Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Extraordinär ansökan kommunal grundskola

Ansökningshandlingar för tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av stöd.

I fall där en elev med omfattande stödbehov flyttar in till kommunen, kan en extraordinär ansökan om tilläggsbelopp göras under pågående termin.

Följande handlingar ska då skickas in:

  • Ansökan om tilläggsbelopp för grundskolan
  • Aktuellt åtgärdsprogram/aktuell egenvårdsplan
  • I förekommande fall medicinska/psykiatriska utredningar

Kontakt

Förskola och grundskola F-6

Lidia Abid
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 86 81
lidia.abid@haninge.se

Grundskola 7-9 och gymnasiet

Mikail Uzunel
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 81 56
mikail.uzunel@haninge.se 

System och behörighetsfrågor

Andreas Nilsson
08-606 73 21
andreas.a.nilsson@haninge.se

Ansökan och handläggningstider

Ansökningshandlingar skickas till:

Utbildningsförvaltningen
Central stödavdelning
136 81 Haninge


Vid extraordinära ansökningar under pågående terminer är tiden för handläggning högst 4 veckor från det att komplett ansökan har kommit in med undantag under perioden vecka 43–47.

Senast uppdaterad: 19 januari 2021