Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boenden och socialpsykiatrin. Ansvaret gäller insatser utförda av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast.

Vårdpersonal håller en patients hand Foto: Mostphotos

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) ansvarar för att den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver utförs korrekt enligt lagar och föreskrifter. Det gäller för särskilda boenden, daglig verksamhet och socialpsykiatrin.

Teamet för stöd och hälsa

Teamet består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast. Vi utför förebyggande och behandlande hälso- och sjukvårdsinsatser, till exempel:

  • Bedömning av hjälpmedelsbehov
  • Struktur i vardagen
  • Rörlighet och motorik
  • Hantering av läkemedel
  • Bedömning av patienters behov av omvårdnad
  • Medicinsk behandling
  • Samordning av vissa vårdkontakter
  • Utbildning för personal inom LSS och socialpsykiatri

kontakt

Kerstin Segerberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
08-606 80 10
kerstin.segerberg@haninge.se

Teamet för stöd och hälsa
Runstensvägen 13
136 46 Handen
08-606 70 00 (kommunens växel)

Synpunkter och klagomål

Har du som boende eller närstående haft synpunkter eller klagomål på det medicinska omhändertagandet men inte fått förväntad respons kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är en oberoende instans för problem i vården.

registrator.pan@regionstockholm.se

Region Stockholms hemsida

Patientnämnden
08-123 467 00

Senast uppdaterad: 12 juli 2023