Hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende LSS och socialpsykiatrin. Ansvaret gäller insatser utförda av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har ansvarar för att den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver utförs enligt de lagar och föreskrifter som reglerar detta. Det gäller för särskilda boenden, daglig verksamhet LSS och socialpsykiatrin.

Teamet för stöd och hälsa

Teamet består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast. Vi utför förebyggande och behandlande hälso- och sjukvårdsinsatser, till exempel:

  • Bedömning av hjälpmedelsbehov
  • Struktur i vardagen
  • Rörlighet och motorik
  • Läkemedelshantering
  • Omvårdnadsbedömning
  • Medicinsk behandling
  • Samordning av vissa vårdkontakter
  • Utbildning för personal inom LSS och socialpsykiatri

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019