Hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende LSS och socialpsykiatrin. Ansvaret gäller insatser utförda av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har ansvarar för att den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver utförs enligt de lagar och föreskrifter som reglerar detta. Det gäller för särskilda boenden, daglig verksamhet LSS och socialpsykiatrin.

Teamet för stöd och hälsa

Teamet består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast. Vi utför förebyggande och behandlande hälso- och sjukvårdsinsatser, till exempel:

  • Bedömning av hjälpmedelsbehov
  • Struktur i vardagen
  • Rörlighet och motorik
  • Läkemedelshantering
  • Omvårdnadsbedömning
  • Medicinsk behandling
  • Samordning av vissa vårdkontakter
  • Utbildning för personal inom LSS och socialpsykiatri

kontakt

Kerstin Segerberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
08-606 81 16
kerstin.segerberg@haninge.se

Teamet för stöd och hälsa
Runstensvägen 13
136 46 Handen
08-606 70 00 (kommunens växel)

Information

Har man som boende eller närstående haft synpunkter eller klagomål på det medicinska omhändertagandet, men inte fått förväntad respons, kan man alltid vända sig till Patientnämnden, en oberoende instans för problem i vården. 

Registrator@pan.sll.se
Region Stockholms hemsida

Patientnämnden
08-690 67 00

Senast uppdaterad: 20 september 2021