Nattvandring för att skapa trygghet

Foto: Haninge kommun

Haninge kommun samarbetar med polisen, nattvandring.nu och föreningar som vill ge av sin tid för att skapa ett tryggare Haninge för alla. Nattvandringar i Haninge är en politiskt och religiöst obunden verksamhet.

Som nattvandrare är vi varken poliser, väktare eller sociala myndigheter. Vi är bara vuxna som vågar vara just vuxna, som bryr oss om och tar vårt ansvar. Du kan bli nattvandrare om du är över 18 år och vill vara en förebild för unga.

Skapa förtroende och trygghet

Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Nattvandring finns där ungdomarna är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg. Tanken är att skapa förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller påkalla hjälp om det skulle behövas.

Även ungdomar som normalt har det tryggt och bra hemma kan tillfälligt hamna i situationer där de behöver stöd. Andra kanske helt saknar trygga vuxna i sin tillvaro. Sammantaget leder din närvaro till ett tryggare Haninge där våld, skadegörelse, alkohol och narkotikaanvändning minskar.

Läs mer om att nattvandra på nattvandring.nu


Om nattvandringens arbete

Det trygghetsskapande arbetet (nattvandringar) i Haninge bygger på tre nivåer:

Basvandringar i samtliga stadsdelar som utgår från närhetsprincipen

Vandringar sker på eftermiddagar, kvällar och nätter och utgår från de grundskolor som finns i respektive område. Vandringarna periodiseras efter vinter-, vår-, sommar- och höstsäsong.

Vandringar vid så kallade ungdomshelger

Närpolisen sammankallar till planering, utsättning och uppföljning i samarbete med de aktiva nattvandringsgrupperna i kommunen samt tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen samt andra föreningar, organisationer och samfund som anmäler sitt intresse att delta.

Social oro på samhällsnivå

Kommunens säkerhetsstrateg tillsammans med lokal polischef sammankallar och samordnar arbetet. Nätverket Nattvandring finns till förfogande vid behov.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 april 2020