Valfrihet i hemtjänsten

I Haninge får äldre med hemtjänst själva välja vem som ska utföra hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagstiftningen ger möjlighet till kommuner att införa valfrihetssystem och det erbjuder vi Haninges medborgare.

Hemtjänsten fortsätter att vara biståndsbedömd och finansieras genom skattemedel. På så sätt konkurrerar utförarna av hemtjänst med kvalitet och inte pris.

Bara de utförare som uppfyller kraven i Haninge kommer att auktoriseras. Därmed försäkrar vi oss om att alla utförarna som är med och konkurrerar håller god kvalitet.

För dig som ansöker om hemtjänst

När du ansöker om hemtjänst vänder du dig till en biståndshandläggare i kommunen. I samband med att du beviljas hemtjänst har du möjlighet att välja den kommunala hemtjänsten eller någon av de godkända leverantörerna, som utförare av din hemtjänst.

För dig som inte gör något aktivt val kommer kommunens hemtjänst att utföra beviljade insatser. Är du inte nöjd med din hemtjänst har du alltid rätt att byta utförare.

För leverantörer

Leverantörer av hemtjänst kan ansöka om att bedriva hemtjänst i kommunen. De leverantörer som uppfyller lagens och kommunens krav på verksamhet och kvalitet erbjuds sedan att teckna avtal med kommunen.

Underlag för ansökan finns på Valfrihetswebben

Enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) är det obligatoriskt att upphandlande myndigheter annonserar sina förfrågningsunderlag på Valfrihetswebben.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för Lagen om valfrihetssystem (LOV). De har regeringens uppdrag att sprida information samt ge generell vägledning om tillämpning av lagen.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022