Stöd i hemmet

För dig som är 65 år och äldre och behöver stöd i hemmet erbjuder vi olika typer av service och tjänster. Det kan gälla exempelvis hörselvård, att sätta upp tavlor eller gardiner, hemtjänst under dagtid och/eller nattid, matdistribution samt trygghetslarm. Vi erbjuder även dig som fyller 80, 85, 90 eller 95 år hembesök i förebyggande syfte för att informera om kommunens service och var man kan vända sig när ett hjälpbehov uppstår.

Här kan du läsa mer om vår service och våra tjänster. Du hittar även kontaktinformation samt instruktioner kring hur du ansöker under respektive tjänst.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 juli 2019