Boende

Här finner du information om bostadsanpassning, korttidsboende/växelvis boende, seniorboende samt vård- och omsorgsboende i Haninge kommun.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 mars 2020