Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Att söka hjälp

Är du senior och behöver stöd för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad? Då kan du ansöka om hjälp via kommunens biståndshandläggare.

Att söka hjälp Foto: Fredrik Hjerling

Denna hjälp regleras i socialtjänstlagen och kallas för bistånd. Ett biståndsbeslut är behovsprövat och utreds och bedöms av biståndshandläggare.

Detta kan du ansöka om att få hjälp med

 • Hemtjänst med personlig omvårdnad och service som tvätt, städning och inköp
 • Dagverksamhet
 • Korttidsboende
 • Anhörigavlastning vid vård av närstående
 • Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg

Vår personal arbetar genom omtanke, ödmjukhet och engagemang för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Att ansöka om hjälp

Du ansöker på följande sätt:

Använd blanketten "Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen"

Använd dig av äldreförvaltningens Medborgarvy som är en e-tjänst

Om du har syn- eller hörselnedsättning eller behöver tolk så kan vi hjälpa dig med din ansökan. 

Utredning och bedömning

Du får ditt behov utrett och bedömt enligt gällande lagstiftning. Biståndshandläggaren sammanfattar de inhämtade uppgifterna i en skriftlig utredning, som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas sedan individuellt. Din rätt till självbestämmande och integritet ska enligt lagen respekteras.

Beslut om hjälpinsatser

När utredning och bedömning är klar fattas ett beslut som skickas hem till dig. En kopia av beslutet och utredningen sparas även i din personakt hos kommunen. Detta i syfte att informera dem som kommer att hjälpa dig med de insatser som du fått beviljat.  

Din rätt att påverka

De insatser som är beslutade ska vara anpassade för dig och fungera i din vardag och sammanfattas i en genomförandeplan. Det handlar om att göra en plan där dina behov och önskemål och din livssituation ska styra. Genom din medverkan säkras din delaktighet och ditt inflytande över hur dina hjälpinsatser ska utföras.

kontakt

Social- och äldreförvaltningen
Rudsjöterrassen 2
136 81 Handen
08-606 70 00

Kontakt med handläggare

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

E-tjänst äldreomsorg

Vi ser till detta

 • Du kontaktas av ansvarig handläggare inom två arbetsdagar.
 • Du får ett hembesök så snart som möjligt eller senast inom 14 dagar vid behov.
 • Du får skriftligt beslutsmeddelande skyndsamt eller senast två veckor efter ansökan om hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård och anhörigavlastning.
 • Du får skriftligt beslutsmeddelande senast sex veckor efter ansökan om vård- och omsorgsboende.
 • Du får hjälp med att överklaga beslutet ifall du inte är nöjd.
 • Du bemöts med förståelse och respekt.

Läs om vår värdegrund och värdighetsgaranti för omsorgen om äldre

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 november 2019