Avlösning

En glad äldre kvinna sitter i rullstol. En sköterska står bakom och lutar sig framför kvinnan i rullstol för att säga något. Foto: Mostphotos

Syftet med avlösning är att den som vårdar närstående i hemmet ska ges möjlighet till paus i vårdandet.

Avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 10 timmar per månad. Avlösning som överstiger 10 timmar är belagd med en avgift enligt maxtaxa inom äldreomsorgen.

Det här kan vi hjälpa till med

Den som är i behov av avlösning får en paus i vårdandet som kan omfatta 2-8 timmar per tillfälle. Hur tiden nyttjas avgörs av den som vårdar.

Den som vårdas får under avlösningen hjälp med personlig omvårdnad av vård- och omsorgsutbildad personal. Överstiger avlösningen 5 timmar kan två personer komma att dela på uppdraget. Avlösning kan erbjudas alla dagar mellan kl 08.00–21.30.

Genom att visa omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar personalen för att ni ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ansökan, utredning och beslut

Det är den som vårdas som ansöker om avlösning. Hjälp och stöd i form av avlösning beviljas enligt socialtjänstlagen efter utredning och bedömning av en biståndshandläggare. Biståndshandläggarens beslut om avlösning tar hänsyn till förhållanden som gäller både för den som vårdas och den som blir avlöst.

Ansökan görs genom att använda blanketten "Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen"

Du får hjälp av tolk under ansökningsförfarandet om du inte talar eller förstår svenska eller har hörselnedsättning.

Er rätt att påverka

Hur den avlösning som är beviljad, ska fungera sammanfattas i en genomförandeplan där era behov, önskemål och livssituation ska styra. Genom er medverkan tillförsäkras ni delaktighet och inflytande över hur insatserna ska utföras.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 januari 2020