Dagverksamhet

Foto: Fredrik Hjerling

Behöver du stöd för att kunna bo kvar hemma? Eller behöver du anhörigavlastning? Då kan du ansöka om dagverksamhet. Vi erbjuder dagverksamhet med två inriktningar: Allmän med social inriktning och inriktning demens.

På våra dagverksamheter erbjuder vi socialt stöd och aktiviteter anpassade efter dina behov som tar till vara och bibehåller dina fysiska och psykiska funktioner.

Några exempel dagverksamheten kan hjälpa till med

  • Stöd vid måltider
  • Promenader
  • Olika spel
  • Sittgymnastik

Vår personal arbetar efter Haninge kommuns värdegrund för äldreomsorg – omtanke, ödmjukhet och engagemang. Detta med målet att bidra till en god livskvalitet och med syftet att få dig som gäst att känna trygghet, glädje och delaktighet.

Ansökan om dagverksamhet

Du ansöker om plats på dagverksamhet via biståndshandläggare. Handläggaren utreder och fattar beslut i enlighet med socialtjänstlagen.

Du kan ansöka om dagverksamhet på följande sätt:

Använd blanketten "Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen"

Använd dig av äldreförvaltningens Medborgarvy som är en e-tjänst

Avgift för dagverksamhet

Ingen avgift debiteras för verksamheten. Maten betalas av besökaren enligt fastställt pris, se Avgifter för äldres omsorg och vård under relaterade länkar.

Din rätt att påverka

En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och kontaktperson på dagverksamheten för att kunna tillgodose dina behov och önskemål. Genom din medverkan tillförsäkras du delaktighet och inflytande.

Dagverksamhet – Allmän

Källan – Tallhöjden
Källvägen 21, Handen
08-606 81 22

Parkvillan – seniorcentrum Västerhaninge
Ringvägen 2 b
08-606 92 09

DAGVERKSAMHET – Inriktning demens

Hagagårdens dagverksamhet
Skomakarvägen 15, Vendelsö
08-606 74 85

Hörnet
Södermalmsvägen 6B
08-606 74 62

Gnistan – Brandbergens seniorcentrum
Jungfruns gata 419
08-606 78 48
08-606 82 32

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 mars 2020