Dagverksamhet

Haninge kommuns dagverksamheter vänder sig till personer över 65 år som har en demensdiagnos eller någon annan funktionsnedsättning men som bor kvar hemma.

Personal och en äldre person i rullstol  spelar ballongtennis. Foto: Haninge kommun

Våra fyra dagverksamheter erbjuder gemenskap och aktiviteter för en trygg, meningsfull och stimulerande dag. Gäster och anhöriga ges stöd i det som är svårt i vardagen. Anhöriga får avlastning och möjligheten att bo kvar hemma förlängs.

Aktiviteter

Vi utgår från våra gästers behov och önskemål och gör därefter vårt yttersta för att forma aktiviteter efter detta. Det är viktigt är att du som gäst så långt det är möjligt får vara den du är, göra det du vill, på det sätt du vill och kan.

På samtliga verksamheter erbjuder vi dagligen aktiviteter och kulturella evenemang. Goda och vällagade måltider serveras i en lugn och trygg miljö där personaler deltar och är behjälplig.

Vi erbjuder professionell och ansvarsfull vård och omsorg.

Vi som jobbar här

Personalen består av undersköterskor med kompletterande kunskaper om demenssjukdomar och att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Sjuksköterska och arbetsterapeut finns att tillgå.

Samarbete och utveckling

Vårt samarbete med den enskildes närstående kan inte nog poängteras. En kontinuerlig kontakt och god relation ser vi som en viktig del i vårt omsorgsarbete. Förutsatt att den enskilde så önskar uppmuntrar vi alltid närstående att besöka och aktivt delta i våra verksamheter för att på så sätt skapa en levande, aktiv och social tillvaro.

Vi uppmuntrar gäster och närstående att kontinuerligt meddela eventuella förbättringsförslag, synpunkter och klagomål så att vi hela tiden kan utveckla våra tjänster för en meningsfull tillvaro.

Vi ser till detta

  • Du får en egen kontaktperson, denne ansvarar för att besöken hos oss så långt som möjligt utformas i enlighet med dina behov och intressen. Detta dokumenteras i en genomförandeplan. Genom att skapa en god relation med våra besökare så kan kontaktpersonen vara ett stöd i frågor och behov som dyker upp samt även vara en länk till våra gästers personliga nätverk som anhöriga, hemtjänst och biståndshandläggare.
  • Du får frukost, lunch och eftermiddagskaffe.
  • Du erbjuds vid behov resa med taxi mellan hem och dagverksamhet.
  • Du får den information och de kontaktuppgifter du behöver.

Ansöka om dagverksamhet

Du ansöker om plats på dagverksamhet via biståndshandläggare. Handläggaren utreder och fattar beslut i enlighet med socialtjänstlagen.

Du kan ansöka om dagverksamhet på två sätt, antingen genom att fylla i en blankett eller genom att använda e-tjänsten Medborgarvy.

Blankett Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen
E-tjänsten Medborgarvy

Dagverksamhet – Allmän

KÄLLAN – TALLHÖJDEN
På Källan erbjuds utevistelse, sittgymnastik, spel, sång och musik. Vi har mindre samtalsgrupper med olika teman.

Källvägen 21, Handen
08-606 81 22, 08-606 50 47

DAGVERKSAMHET – Inriktning demens

GNISTAN – BRANDBERGENS SENIORCENTRUM
Här finns ett ljusrum att koppla av i. Dagverksamheten deltar i gemensamma aktiviteter på Träffpunkten som underhållning och bingo.

Vi gör aktiviteter som promenader, boule, minigolf, biljard, sittgymnastik, högläsning, frågesport, bakning, sång och musik. Aktiviteterna utförs i mindre grupper.

Jungfruns gata 419
08-606 78 48, 08-606 82 32


HAGAGÅRDENS DAGVERKSAMHET
Närmiljön och uteplatsen inbjuder till mycket utevistelse, för den som önskar görs det regelbundna besök till närliggande kyrka.

Dagverksamheten deltar i gemensam underhållning på Hagagården, det erbjuds fysiska aktiviteter som ballongtennis och sittgymnastik men även lugnare aktiviteter som högläsning, bakning, sång och musik. Aktiviteterna sker i mindre grupper.

Skomakarvägen 15, Vendelsö
08-606 74 85, 08-606 89 83


HÖRNET
Uteplatsen möjliggör till aktivt trädgårdsarbete. Vi gör aktiviteter som promenader, sittgymnastik, spel, frågesport, bakning, sång och musik. Aktiviteterna utförs i mindre grupper.

Södermalmsvägen 6B
08-606 74 62

Med anledning av coronaviruset

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar just nu inte emot besök av utomstående, vi följer basala hygienrutiner och alla gäster och personal ska vara friska för att få komma till oss.

Du är alltid välkommen att kontakta personalen alternativt enhetschef Tuija Blomgren på dagverksamheten för mer information.

Kontakt

Tuija Blomgren, enhetschef
08-606 92 96
tuija.blomgren@haninge.se

Jane Åkerlund, gruppledare
08-606 86 42
jane.akerlund@haninge.se

Sari Olsbom, gruppledare
08-606 77 34
sari.olsbom@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 mars 2020