Hemtjänst

Haninge kommuns hemtjänst kännetecknas av lång erfarenhet och hög kompetens.  Det är du och dina anhöriga som står i fokus. Vi utför hemtjänst utifrån ditt biståndsbeslut.

En yngre och en äldre kvinna tittar in i kameran Hemtjänst Foto: Mostphotos

Vi arbetar utifrån vår lokala värdegrund, med omtanke, ödmjukhet och engagemang.

Kund hos oss

När du kommer som ny kund hos oss gör vi ett hembesök hos dig. Vi berättar vem som kommer att bli din kontaktperson, hur vi arbetar samt vad du kan förvänta dig av oss.

Tillsammans med din kontaktperson utformar du din genomförandeplan. Den beskriver utifrån ditt biståndsbeslut, hur och när din hemtjänst ska utföras och är en överenskommelse mellan dig och oss.

Vår målsättning är att ge dig det stöd och den omsorg du behöver för att du ska känna dig trygg.

Våra medarbetare

Vår styrka är våra medarbetare och den sammantagna erfarenhet de bär med sig. Vi har medarbetare som har spetskompetens inom olika områden, exempelvis demenssjukdomar, och medarbetare som pratar andra språk än svenska. Våra olikheter är vår styrka och hos oss finns både män och kvinnor och många olika nationaliteter representerade. 

Haninge kommun är delägare i Nestor FoU-center som är ett forskning- och utvecklingscentrum. Nestor FoU-center erbjuder kompetenshöjande utbildningar både genom utbildningsdagar och webbaserade utbildningar.

Nestor Forskning och utveckling för äldre

Kvalitet

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvalitén i vår verksamhet. Detta gör vi bland annat genom ett systematiskt arbete med egenkontroller och riskanalyser i vår verksamhet. Vi har även årliga kundundersökningar.

Resultat av äldreundersökning 2018

Hör av dig till oss om något inte skulle fungera så att vi kan rätta till det. Du eller dina anhörigas synpunkter är betydelsefulla för oss. Detta för att vi ska kunna utveckla och förbättra kvalitén i vår verksamhet.

Vill du lämna in en synpunkt anonymt så går det bra att göra det via Synpunkt Haninge.

Synpunkt Haninge

För din säkerhet

Alla medarbetare bär tjänstekort med foto och de är införstådda med vad offentlighets- och sekretesslagen innebär. Det betyder att vi har tystnadsplikt vad gäller vårt uppdrag hos dig.

Välkommen som kund hos oss.

Brandbergens hemtjänst

Handens hemtjänst

Verksamhetschef
Maria Persson
08-606 52 90
maria.a.persson@haninge.se

Gruppchefer
Nina Mirovic
08-606 78 75
nina.mirovic@haninge.se

Harvinder Kaur
08-606 82 57
harvinder.kaur@haninge.se

Utanför kontorstid
08-606 78 27

Västerhaninge hemtjänst

Verksamhetschef
Madeleine Carlström
08-606 73 63
madeleine.carlstrom@haninge.se

Gruppchefer

Kim Östberg
08-606 49 17
kim.ostberg@haninge.se

Aramia Östman
08-606 54 08
aramia.ostman@haninge.se

Gabriella Jegermalm (föräldraledig)
08-606 50 52
gabriella.jegermalm@haninge.se

Nattgrupp och stödgrupp

Gruppchef nattgrupp
Petra Krans
08-606 55 24
petra.a.krans@haninge.se

Gruppchef stödgrupp
Karin Florén
08-606 86 50
karin.floren@haninge.se

Telefon stödgrupp och nattgrupp
070-606 20 83

Senast uppdaterad: 30 juni 2022