Hemtjänst för seniorer

Behöver du hjälp och stöd på olika sätt i din bostad för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad? Då kan du ansöka om hemtjänst.

En man och två kvinnor från Haninges hemtjänst Foto: Fredrik Hjerling

Här är några exempel på vad du kan få hjälp med

  • personlig omvårdnad
  • tvätt, städning och inköp
  • stöd vid måltider

Genom att visa omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar personalen för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

I Haninge kommun är hemtjänst är en kvalitetsdeklarerad tjänst.

Så ansöker du om hemtjänst 

Hemtjänst beviljas enligt socialtjänstlagen efter bedömning av en biståndshandläggare. Du kan ansöka om dagverksamhet på följande sätt:

Använd blanketten ”Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen”

Valfrihet i hemtjänsten

Haninge kommun har infört valfrihet inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. I samband med att du beviljas hemtjänst har du möjlighet att välja mellan kommunal eller privat hemtjänst. För dig som inte gör något aktivt val kommer kommunens hemtjänst att utföra beviljade insatser. Är du inte nöjd med din hemtjänst har du alltid rätt att byta utförare.

Avgift

Här finner du information om avgifter för äldreomsorg i Haninge kommun

Din rätt att påverka

Hur de insatser som är beslutade ska fungera i din vardag ska sammanfattas i en genomförandeplan. Det handlar om att göra en planering, där dina behov och önskemål och din livssituation ska styra. Genom din medverkan tillförsäkras du  delaktighet och inflytande över hur din hemtjänst ska utföras.

Hemtjänst för dig med funktionsnedsättning hittar du här

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 11 maj 2022