Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Valfrihet i hemtjänsten

I Haninge får äldre med hemtjänst själva välja vem som ska utföra hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen ger möjlighet till kommuner att införa valfrihetssystem och det erbjuder vi Haninges medborgare.

Hemtjänsten fortsätter att vara biståndsbedömd och finansieras genom skattemedel. På så sätt konkurrerar utförarna av hemtjänst med kvalitet och inte pris.

Bara de utförare som uppfyller kraven i Haninge auktoriseras. Så försäkrar vi oss om att alla utförarna som är med och konkurrerar håller god kvalitet.

För dig som ansöker om hemtjänst

När du ansöker om hemtjänst vänder du dig till en biståndshandläggare i kommunen. När du beviljas hemtjänst kan du välja mellan kommunal hemtjänst eller en privat leverantör som är godkänd. 

Om du inte gör något aktivt val kommer kommunens hemtjänst att utföra dina insatser. Är du inte nöjd med din hemtjänst har du alltid rätt att byta utförare.

För leverantörer

Leverantörer av hemtjänst kan ansöka om att bedriva hemtjänst i kommunen. De leverantörer som uppfyller lagens och kommunens krav på verksamhet och kvalitet erbjuds att teckna avtal med kommunen.

Underlag för ansökan finns på Valfrihetswebben

Enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) är det obligatoriskt att upphandlande myndigheter annonserar sina förfrågningsunderlag på Valfrihetswebben.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för Lagen om valfrihetssystem (LOV). De har i uppdrag att sprida information samt ge generell vägledning om lagen.

Senast uppdaterad: 30 juni 2023