Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hemtjänst för seniorer

Hemtjänst är till för dig som behöver hjälp och stöd på olika sätt i din bostad för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad.

Här är några exempel på vad du kan få hjälp med

  • personlig omvårdnad
  • tvätt, städning och inköp
  • stöd vid måltider

Så ansöker du om hemtjänst 

Hemtjänst beviljas enligt socialtjänstlagen efter bedömning av en biståndshandläggare. 

Använd blanketten ”Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen”

Valfrihet i hemtjänsten

Haninge kommun har infört valfrihet inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). När du beviljas hemtjänst har du möjlighet att välja mellan kommunal eller privat hemtjänst. För dig som inte gör något aktivt val kommer kommunens hemtjänst att utföra beviljade insatser. Är du inte nöjd med din hemtjänst har du alltid rätt att byta utförare.

Avgift

Här hittar du information om avgifter för äldreomsorg i Haninge kommun

Din rätt att påverka

Hur de insatser som är beslutade ska fungera i din vardag ska sammanfattas i en genomförandeplan. Det handlar om att göra en planering, där dina behov och önskemål och din livssituation ska styra. Genom din medverkan tillförsäkras du delaktighet och inflytande över hur din hemtjänst ska utföras.

Jämför hemtjänstutförare

I Socialstyrelsens jämförelseguide Äldreguiden kan du jämföra olika utförare av hemtjänst för att se vilken som passar dig bäst. 

Till Äldreguiden

Anhörigbidrag för omvårdnadsarbete

Anhörigbidrag är en möjlighet till ekonomisk ersättning till anhöriga som utför omvårdnadsarbete som annars skulle utföras av hemtjänst. Anhörigbidrag kan kombineras med andra insatser som avlösning eller hemtjänst.

Du som vill ha mer information eller vill ansöka om anhörigbidrag kan kontakta handläggare via kontaktuppgifter på den här sidan. 

Kontakt

Social- och äldreförvaltningen
Rudsjöterrassen 2 
136 81 Handen
Växel: 08-606 70 00

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Kontakt med handläggare

Fakturafrågor
Kontakta din biståndshandläggare

Senast uppdaterad: 8 februari 2024