Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avlösning

Syftet med avlösning är att den som vårdar närstående i hemmet ska ges möjlighet till paus i vårdandet.

En glad äldre kvinna sitter i rullstol. En sköterska står bakom och lutar sig framför kvinnan i rullstol för att säga något. Foto: Mostphotos

Avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 10 timmar per månad. Avlösning som överstiger 10 timmar är belagd med en avgift enligt maxtaxa inom äldreomsorgen.

Det här kan vi hjälpa till med

Den som är i behov av avlösning får en paus i vårdandet som kan omfatta 2-8 timmar per tillfälle. Hur tiden nyttjas avgörs av den som vårdar.

Den som vårdas får under avlösningen hjälp med personlig omvårdnad av vård- och omsorgsutbildad personal. Överstiger avlösningen 5 timmar kan två personer komma att dela på uppdraget. Avlösning kan erbjudas alla dagar mellan kl 08.00–21.30.

Genom att visa omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar personalen för att ni ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ansökan, utredning och beslut

Det är den som vårdas som ansöker om avlösning. Hjälp och stöd i form av avlösning beviljas enligt socialtjänstlagen efter utredning och bedömning av en biståndshandläggare. Biståndshandläggarens beslut om avlösning tar hänsyn till förhållanden som gäller både för den som vårdas och den som blir avlöst.

Ansökan görs genom att använda blanketten "Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen"

Du får hjälp av tolk under ansökningsförfarandet om du inte talar eller förstår svenska eller har hörselnedsättning.

Er rätt att påverka

Hur den avlösning som är beviljad ska fungera sammanfattas i en genomförandeplan där era behov, önskemål och livssituation ska styra. Genom er medverkan tillförsäkras ni delaktighet och inflytande över hur insatserna ska utföras.

Kontakt

Social- och äldreförvaltningen
Rudsjöterrassen 2 
136 81 Handen
Växel: 08-606 70 00

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Kontakt med handläggare

Fakturafrågor
Kontakta din biståndshandläggare

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 28 juli 2022