Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Hemtjänst

Haninge kommuns hemtjänst kännetecknas av lång erfarenhet och hög kompetens.  Det är du och dina anhöriga som står i fokus. Vi utför hemtjänst utifrån ditt biståndsbeslut.

En yngre och en äldre kvinna tittar in i kameran Hemtjänst Foto: Mostphotos

Vi arbetar utifrån vår lokala värdegrund, med omtanke, ödmjukhet och engagemang.

Kund hos oss

När du kommer som ny kund hos oss gör vi ett hembesök hos dig. Vi berättar vem som kommer att bli din kontaktperson, hur vi arbetar samt vad du kan förvänta dig av oss.

Tillsammans med din kontaktperson utformar du din genomförandeplan. Den beskriver utifrån ditt biståndsbeslut, hur och när din hemtjänst ska utföras och är en överenskommelse mellan dig och oss.

Vår målsättning är att ge dig det stöd och den omsorg du behöver för att du ska känna dig trygg.

Våra medarbetare

Vår styrka är våra medarbetare och den sammantagna erfarenhet de bär med sig. Vi har medarbetare som har spetskompetens inom olika områden, exempelvis demenssjukdomar, och medarbetare som pratar andra språk än svenska. Våra olikheter är vår styrka och hos oss finns både män och kvinnor och många olika nationaliteter representerade. 

Haninge kommun är delägare i Nestor FoU-center som är ett forskning- och utvecklingscentrum. Nestor FoU-center erbjuder kompetenshöjande utbildningar både genom utbildningsdagar och webbaserade utbildningar.

Nestor

Kvalitet

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvalitén i vår verksamhet. Detta gör vi bland annat genom ett systematiskt arbete med egenkontroller och riskanalyser i vår verksamhet. Vi har även årliga kundundersökningar.

Till kvalitetsundersökningar

Det är viktigt för oss att du hör av dig till oss om något inte skulle fungera, så att vi kan rätta till det. Du eller dina anhörigas synpunkter är betydelsefulla för oss. Detta för att vi ska kunna utveckla och förbättra kvalitén i vår verksamhet.

Vill du lämna in en synpunkt anonymt så går det bra att göra det via Synpunkt Haninge.

Synpunkt Haninge

För din säkerhet

Alla medarbetare bär tjänstekort med foto och de är införstådda med vad offentlighets- och sekretesslagen innebär, det betyder att vi har tystnadsplikt vad gäller vårt uppdrag hos dig.

Välkommen som kund hos oss.

Brandbergens hemtjänst

Verksamhetschef
Jeanette Vahlberg
08-606 80 19
jeanette.vahlberg@haninge.se

Gruppchefer
Marie Ericsson
08-606 81 21
marie.ericsson@haninge.se

Kaisa Nordlund
08-606 96 27
cajsa.nordlund@haninge.se

Marianne Ericsson
08-606 71 07
marianne.eriksson@haninge.se

Handens hemtjänst

Verksamhetschef
Maria Persson
08-606 52 90
maria.a.persson@haninge.se

Gruppchefer
Nina Mirovic
08-606 53 45
nina.mirovic@haninge.se

Harvinder Kaur
08-606 82 57
harvinder.kaur@haninge.se

Åsa Simonsson
08-606 78 75
asa.simonsson@haninge.se

Utanför kontorstid
08-606 78 27

Västerhaninge hemtjänst

Verksamhetschef
Madeleine Carlström
08-606 73 63
madeleine.carlstrom@haninge.se

Gruppchefer
Carola Berg
08-606 74 94
carola.berg@haninge.se

Gabriella Jegermalm
08-606 50 52
gabriella.jegermalm@haninge.se

Kim Östberg
08-606 49 17
kim.ostberg@haninge.se

Aramia Östman
08-606 54 08
aramia.ostman@haninge.se

Nattgrupp och stödgrupp

Gruppchef nattgrupp
Petra Krans
08-606 55 24
petra.a.krans@haninge.se

Gruppchef stödgrupp
Karin Florén
08-606 86 50
karin.floren@haninge.se

Telefon stödgrupp och nattgrupp
070-606 20 83

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 april 2021