Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Resultat av hälsoundersökning

Medellivslängden i Haninge är 84 år för kvinnor och 80 för män. Andelen ungdomar som inte dricker alkohol har mer än fördubblats sedan 2002. För mer statistik se diagram nedan.

Medellivslängd 2018-2022

Diagram med medellivslängd 2018-2022.Källa: SCB

Medellivslängden i Haninge är 84 år för kvinnor och 80 för män. Det är något lägre än för Stockholms län.

Andel ungdomar som röker dagligen eller ibland, 2022

Diagram över andelen ungdomar som röker dagligen eller ibland, år 2022Källa: Stockholmsenkäten

Andelen flickor som röker dagligen eller ibland i årskurs nio är högre i Haninge än övriga Stockholms län. För flickor i årskurs två i gymnasiet är det istället en lägre andel som röker dagligen eller ibland i Haninge än i Stockholms län. För pojkar är andelen som röker dagligen eller ibland högre i Haninge än i övriga Stockholms län, både för elever i årskurs nio och årkurs två på gymnasiet. I nyckeltalet ingår både cigaretter och e-cigaretter.

Andel som röker dagligen, 16-84 år, 2019-2022

Diagram, röker dagligen 2019-2022Källa: Folkhälsomyndigheten

I Haninge röker åtta procent av kvinnorna dagligen och nio procent av männen. Det är lite större andel än i riket och Stockholms län.

Andel ungdomar som inte dricker alkohol, 2002-2022

Diagram över andelen ungdomar som inte dricker alkohol, tidsserie 2002-2022.Källa: Stockholmsenkäten

Andelen ungdomar som inte dricker alkohol har mer än fördubblats sedan 2002. Flickor i årskurs 9 har gått från 25 procent som inte dricker alkohol 2002 till 62 procent som inte dricker alkohol 2022. Pojkar i gymnasiet som inte dricker alkohol har gått från tio procent 2002 till 42 procent 2022.

Andel riskkonsumenter av alkohol, 16-84 år, 2019-2022

Diagram riskkonsumenter av alkohol 2019-2022Källa: Folkhälsomyndigheten

Det är en större andel riskkonsumenter av alkohol bland män än kvinnor. Detsamma gäller för både riket och Stockholms län.

 

Senast uppdaterad: 12 september 2023