Resultat av hälsoundersökning

Medellivslängden i Haninge är 84 år för kvinnor och 80 för män. Andelen ungdomar som inte dricker alkohol har mer än fördubblats sedan 2002. För mer statistik se diagram nedan.

Medellivslängd 2017-2021

Diagram över medellivslängden i Haninge, länet och riket.Källa: SCB

Medellivslängden i Haninge är 84 år för kvinnor och 80 för män. Det är något lägre än för Stockholms län.

Andel ungdomar som röker dagligen eller ibland, 2020

Diagram över andelen ungdomar som röker dagligen eller ibland.Foto: Haninge kommun

Källa: Stockholmsenkäten

Andelen flickor som röker dagligen eller ibland är lägre i Haninge än övriga Stockholms län, för både flickor i årkurs nio i grundskolan och årskurs två i gymnasiet. För pojkar är andelen som röker dagligen eller ibland större i Haninge än i övriga Stockholms län för elever i årkurs två i gymnasiet, men lägre för elever i årskurs nio.

Andel som röker dagligen, 16-84 år, 2018-2021

Diagram över andelen som röker dagligen i Haninge, länet och riket.Källa: Folkhälsomyndigheten

I Haninge röker sju procent av kvinnorna dagligen och åtta procent av männen. Det är ungefär samma andel som i riket och Stockholms län.

Andel ungdomar som inte dricker alkohol, 2002-2020

Diagram över andelen ungdomar som inte dricker alkohol.Foto: Haninge kommun

Källa: Stockholmsenkäten

Andelen ungdomar som inte dricker alkohol har mer än fördubblats sedan 2002. Flickor i årskurs 9 har gått från 25 procent som inte dricker alkohol 2002 till 65 procent som inte dricker alkohol 2020. Pojkar i gymnasiet som inte dricker alkohol har gått från tio procent 2002 till 44 procent 2020.

Andel riskkonsumenter av alkohol, 16-84 år, 2018-2021

Diagram över andelen som har en alkoholkonsumtion i riskzonen.Källa: Folkhälsomyndigheten

Det är en större andel riskkonsumenter av alkohol bland män än kvinnor. Detsamma gäller för både riket och Stockholms län.

 

Senast uppdaterad: 24 augusti 2018