Rekvisition Haninge kommun

Information för dig som mottagare av Haninge kommuns rekvisition

rekvisition Foto: Haninge kommun
  1. Rekvisitionen kan endast skrivas ut från inköpssystemet när den har godkänts och attesterats av behövrig chef enligt kommunens attestförordnande. Säljaren ansvarar för att kontrollera att rekvisitionsinnehavarens identitet överensstämmer med angivna uppgifter på rekvisitionen genom legitimation. Har du frågor på rekvisitionen kontakta inkop@haninge.se , tel. 08-606 920 05
  2. Betalningsvillkor 30 dagar
  3. Ordernumret (HAxxxxxxxx) måste alltid finnas med som referens på fakturan. Ordernumret är en förutsättning för att fakturan ska hamna hos rätt person och för att du som leverantöre ska få betalt i rätt tid. Var därför alltid noga med att uppge vårt ordernummer på din faktura. Skicka en faktura per rekvisition, vi tar inte emot samlingsfakturor.
  4. Rekvisitionen är giltig i 3 månader från den dagen ordern är skapad. Skapad-datum står under ordernumret.
  5. Haninge kommun tar endast emot elektroniska fakturor. Se info på www.Haninge.se faktura till kommunen

Senast uppdaterad: 11 februari 2022